POZVÁNKA

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté první zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 03.02.2014 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk 

P r o g r a m

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesen&iacute
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Směna pozemků v k. ú. Lipka u Vimperka
  2. Prodej pozemku KN č. 439/1 v k. ú. Pravětín
  3. Směna a koupě pozemků v k. ú. Boubská, Slunečná ulice dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
  4. Žádost o prodej části pozemku KN č. 1360 v k. ú. Vimperk
  5. Žádost o prodej pozemku KN č. 957/3 v k. ú.  Křesanov
  6. Koupě pozemků pro realizaci cyklostezky Volyňka v k. ú. Vimperk
  7. Přijetí daru části pozemku KN č. 1331/4 v k. ú. Vimperk v ulici Karoliny Světlé včetně stavby kapličky
  8. Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Homolkou
  9. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 5. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2014
 6. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2014 – tvorba a čerpání
 7. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2017
 8. Program prevence kriminality na rok 2014
 9. Návrh výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 10. Nabídka společnosti Senior domy POHODA a. s.
 11. Žádost o vyvěšení tibetské vlajky
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

Ing. Bohumil Petrášek

 starosta

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku