P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk třinácté zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
které se uskuteční
ve středu 01.06.2016 od 15:30 hod.
v sále MěKS Vimperk

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
 4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Schválení studie revitalizace sídliště
 7. Vyhodnocení hospodaření Městských lesů Vimperk s. r. o. na lesním majetku města Vimperk
 8. Poskytování internetových služeb a dalších IT služeb ve školách
 9. Volba člena finančního výboru a kontrolního výboru
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku