P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté třetí zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 07.04.2014 od 15:30 hod.  v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise

 2. Kontrola usnesení

 3. Majetkoprávní záležitosti

 4. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014

 5. Návrh schválení roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2013

 6. Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk

 7. Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk

 8. Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2014

 9. Změna č. 1 Územního plánu Vimperk

 10. Změna č. 2 Územního plánu Vimperk

 11. Změna č. 3 Územního plánu Vimperk

 12. Zápis kontrolního výboru o kontrolních zjištěních akce „Vimperk, ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“

 13. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2013

 14. Různé

 15. Diskuse

 16. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku