P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté třetí zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 07.04.2014 od 15:30 hod.  v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise

 2. Kontrola usnesení

 3. Majetkoprávní záležitosti

 4. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014

 5. Návrh schválení roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2013

 6. Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk

 7. Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk

 8. Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2014

 9. Změna č. 1 Územního plánu Vimperk

 10. Změna č. 2 Územního plánu Vimperk

 11. Změna č. 3 Územního plánu Vimperk

 12. Zápis kontrolního výboru o kontrolních zjištěních akce „Vimperk, ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“

 13. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2013

 14. Různé

 15. Diskuse

 16. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku