P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté třetí zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 07.04.2014 od 15:30 hod.  v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise

 2. Kontrola usnesení

 3. Majetkoprávní záležitosti

 4. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014

 5. Návrh schválení roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2013

 6. Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk

 7. Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk

 8. Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2014

 9. Změna č. 1 Územního plánu Vimperk

 10. Změna č. 2 Územního plánu Vimperk

 11. Změna č. 3 Územního plánu Vimperk

 12. Zápis kontrolního výboru o kontrolních zjištěních akce „Vimperk, ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“

 13. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2013

 14. Různé

 15. Diskuse

 16. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku