P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté druhé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 24.03.2014 od 15:30 hod.

 v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh dodatku č.1k Jednacímu řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města
 4. Majetkoprávní záležitosti
 5. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 6. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014
 7. Vimperk, ZTV Hrabice – komunikace – I. etapa
 8. Návrh na zřízení školského sportovního zařízení
 9. Volba člena rady města
 10. Účast zastupitelů, radních a nečlenů ZM na zasedáních ZM, RM, výborů ZM a komisí RM ve volebním období 2010-2014
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku