Město Vimperk    Aktuality    2018

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává

starostka města Vimperk třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 17.12.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

  1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkoprávní záležitosti
   • Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru č. 59/26/2018
   • Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
   • Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
   • Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
   • Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu
   • Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská
   • Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
  4. Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem
  5. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
  6. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018
  7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
  8. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku
  9. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
  10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
  11. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
  12. Různé
  13. Diskuse
  14. Závěr


Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.


Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku