P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk šestnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 31.10.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Přijetí mažoretek skupiny Klapeto, účastnic MS v mažoretkovém sportu a Barbory Havlíčkové, vítězky závodu SP v běhu do vrchu a účastnice MS v běhu do vrchu
 3. Kontrola usnesení
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej volného pozemku pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  2. Žádost manželů Kellerových o souhlas s převodem nemovitosti na parcele KN č. 1531 v k. ú. Vimperk
  3. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  4. Připravované převody nemovitého majetku v areálu U Sloupů a v bývalých kasárnách ve Špidrově ulici – informace
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 7. Realizace projektu „Vybudování učebny cizích jazyků“ v ZŠ Smetanova Vimperk
 8. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 9. Volba přísedících Okresního soudu v Prachaticích
 10. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesanov
 11. Projednání zápisu kontrolního výboru
 12. Žádost o dotaci na provoz chirurgické ambulance BH - Nemocnice Vimperk a. s.
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku