P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk šestnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 31.10.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Přijetí mažoretek skupiny Klapeto, účastnic MS v mažoretkovém sportu a Barbory Havlíčkové, vítězky závodu SP v běhu do vrchu a účastnice MS v běhu do vrchu
 3. Kontrola usnesení
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej volného pozemku pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  2. Žádost manželů Kellerových o souhlas s převodem nemovitosti na parcele KN č. 1531 v k. ú. Vimperk
  3. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  4. Připravované převody nemovitého majetku v areálu U Sloupů a v bývalých kasárnách ve Špidrově ulici – informace
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 7. Realizace projektu „Vybudování učebny cizích jazyků“ v ZŠ Smetanova Vimperk
 8. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 9. Volba přísedících Okresního soudu v Prachaticích
 10. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesanov
 11. Projednání zápisu kontrolního výboru
 12. Žádost o dotaci na provoz chirurgické ambulance BH - Nemocnice Vimperk a. s.
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku