Město Vimperk    Aktuality    2019

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává
starostka města Vimperk osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční

v pondělí 24.06.2019 od 15:30 hodin v kulturním domě ve Výškovicích

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk - zveřejněný záměr
   č. 17/10/2019
  • Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví
   města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú.
   Vimperk do vlastnictví města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví
   města Vimperk
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu
  s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
 • Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
  linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve Vimperku
 • 9. Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
 • 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 • Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
 • Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 • Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Po ukončení zasedání Zastupitelstva města Vimperk bude následovat volná diskuse s občany. Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku