Město Vimperk    Aktuality    2019

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává
starostka města Vimperk osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční

v pondělí 24.06.2019 od 15:30 hodin v kulturním domě ve Výškovicích

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk - zveřejněný záměr
   č. 17/10/2019
  • Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví
   města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú.
   Vimperk do vlastnictví města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví
   města Vimperk
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu
  s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
 • Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
  linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve Vimperku
 • 9. Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
 • 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 • Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
 • Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 • Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Po ukončení zasedání Zastupitelstva města Vimperk bude následovat volná diskuse s občany. Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku