Město Vimperk    Aktuality    2019

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk jedenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v úterý 05.11.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Poskytnutí peněžitého daru obci Lenora
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví města Vimperk
  • Návrhy na uzavření dodatků ke smlouvám týkající se výstavby základní technické vybavenosti v ulici Slunečná
  • Prodej pozemku parc. č. 36/2 v k. ú. Korkusova Huť – zveřejněný záměr           č. 32/20/2019
  • Převod pozemků pod stavbou „Vimperk, ul. Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, U Tesca“
  • Směna pozemků v k. ú. Vimperk s Jednotou, spotřebním družstvem ve Vimperku
  • Zrušení Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Vydání změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 • Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 • Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 • Zápis z jednání kontrolního výboru
 • Zápisy z jednání Výboru pro rozvoj města Vimperk
 • Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Rezignace předsedy osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.


Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku