Město Vimperk    Aktuality    2019

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk jedenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v úterý 05.11.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Poskytnutí peněžitého daru obci Lenora
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví města Vimperk
  • Návrhy na uzavření dodatků ke smlouvám týkající se výstavby základní technické vybavenosti v ulici Slunečná
  • Prodej pozemku parc. č. 36/2 v k. ú. Korkusova Huť – zveřejněný záměr           č. 32/20/2019
  • Převod pozemků pod stavbou „Vimperk, ul. Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, U Tesca“
  • Směna pozemků v k. ú. Vimperk s Jednotou, spotřebním družstvem ve Vimperku
  • Zrušení Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Vydání změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 • Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 • Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 • Zápis z jednání kontrolního výboru
 • Zápisy z jednání Výboru pro rozvoj města Vimperk
 • Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Rezignace předsedy osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.


Aktuality

2.4.2020

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku