POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvacáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 03.04.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Volba místostarosty města Vimperk
 4. Návrh rozpočtových opatření
 5. Přehled rozpočtových opatření schválených RM
 6. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej části pozemku KN č. 2601/1 v k. ú. Vimperk společnosti AUTO JAMRA spol. s r. o.
  2. Žádost o bezúplatný převod pozemků KN č. 21/1 a KN č. 425/9 (část) v k.ú. Solná Lhota od Státního pozemkového úřadu
  3. Žádost o bezúplatný převod pozemku KN č. 945/1 v k. ú. Pravětín od Státního pozemkového úřadu – účelová komunikace Pravětín - Vyšovatka
  4. Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v Pasovské ulici z vlastnictví Antonína Důry
 7. Zápis z jednání kontrolního výboru
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku