POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk dvacáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 07.08.2017 od 15:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

  1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
  2. Kontrola usnesení
  3. Realizace projektu "Atletický ovál Vimperk"
  4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
  5. Návrh rozpočtových opatření
  6. Zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku