POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk dvacáté šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční  v pondělí 13.11.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské hromadné dopravy ve Vimperku
 4. Návrh rozpočtových opatření
 5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 6. Přehled pohledávek města Vimperk
 7. Investiční akce města Vimperk – návrhy úvěrových smluv
 8. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej části pozemku KN č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej části pozemku KN č. 2522/68 a KN č. 2522/99 v k. ú. Vimperk   v areálu U Sloupů
  • Prodej částí pozemku KN č. 2522/65, KN č. 2522/45 včetně budovy bez čp./če. – bývalá kotelna v areálu U Sloupů
  • Prodej částí pozemku KN č. 2522/64 v k. ú. Vimperk – zveřejnění záměru prodeje
  • Žádost o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej pozemku KN č. 1197/15 v k. ú. Vimperk – nabídka I. Pintera
  • Prodej pozemku KN č. 1830/145 v k. ú. Vimperk – nabídka J. Lazny
  • Žádost o odkoupení domu čp. 150 v ul. Pasovská ve Vimperku
  • Žaloba na město Vimperk podaná manželi Matouškovými
  • Předložení studie “Vimperk – areál nemocnice (Koncepční řešení generelu nemocnice Vimperk)”
 9. Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou rodinných domů v osadě Cejsice
 10. Žádost o zrušení exekučního příkazu na uhrazení dluhu za komunální odpad
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.


Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.


Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku