POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk dvacáté šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční  v pondělí 13.11.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské hromadné dopravy ve Vimperku
 4. Návrh rozpočtových opatření
 5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 6. Přehled pohledávek města Vimperk
 7. Investiční akce města Vimperk – návrhy úvěrových smluv
 8. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej části pozemku KN č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej části pozemku KN č. 2522/68 a KN č. 2522/99 v k. ú. Vimperk   v areálu U Sloupů
  • Prodej částí pozemku KN č. 2522/65, KN č. 2522/45 včetně budovy bez čp./če. – bývalá kotelna v areálu U Sloupů
  • Prodej částí pozemku KN č. 2522/64 v k. ú. Vimperk – zveřejnění záměru prodeje
  • Žádost o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej pozemku KN č. 1197/15 v k. ú. Vimperk – nabídka I. Pintera
  • Prodej pozemku KN č. 1830/145 v k. ú. Vimperk – nabídka J. Lazny
  • Žádost o odkoupení domu čp. 150 v ul. Pasovská ve Vimperku
  • Žaloba na město Vimperk podaná manželi Matouškovými
  • Předložení studie “Vimperk – areál nemocnice (Koncepční řešení generelu nemocnice Vimperk)”
 9. Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou rodinných domů v osadě Cejsice
 10. Žádost o zrušení exekučního příkazu na uhrazení dluhu za komunální odpad
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.


Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.


Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku