POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvacáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 15.05.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Volba místostarosty města Vimperk / volba člena Rady města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Žádost o prodej budovy typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Žádost manželů Rudlových o odkoupení budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/12 v k. ú. Vimperk – bývalý výstrojní sklad
  3. Prodej části pozemku KN č. 2522/64, budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/23 v k. ú. Vimperk – bývalá stáj v areálu U Sloupů
  4. Prodej části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Pravětín S. Zídkovi
  5. Prodej pozemků KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú. Solná Lhota Z. Krejsovi
  6. Darování nemovitosti do majetku města, část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk od M. Sochové
  7. Prodej pozemku KN č. 671 v k. ú. Výškovice u Vimperka manželům Procházkovým
  8. Žádost spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. o uzavření smlouvy a smlouvě budoucí kupní na část pozemku KN č. 1956/1 v k. ú. Vimperk
  9. Darování části stavby sdružené kanalizační přípojky vybudované v parametrech řadu do majetku města v ul. Zámek od Mgr. Herdenové a manželů Záleských
  10. Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v ul. Nad Stadionem z vlastnictví manželů Vackových
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 7. Přehled pohledávek města Vimperk
 8. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
 9. Žádost Národního památkového ústavu Praha o přidělení dotace na personální zajištění
  provozu Vimperského zámeckého muzea
 10. Plán odpadového hospodářství města Vimperk
 11. Dostavba bazénu a úprava sportovního areálu ve Vimperku
 12. Budoucí prodej stavby “Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa”
 13. Návrh na zastavení projednání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
 14. Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/1
 15. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr


Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku