POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk dvacáté páté

zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 09.10.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk


Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 4. Návrh rozpočtových opatření
 5. Návrh na částečný odpis pohledávky
 6. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej budovy ubytovny typu "U" na pozemku KN č. 2522/40 a části okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1790 v k. ú. Vimperk - parkoviště Vodník
  3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v důsledku výstavby nového chodníku v ulici Pivovarská ve Vimperku
  4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby pro realizaci stavby "Vimperk, ulice Čelakovského - rekonstrukce místních komunikací"
  5. Bezúplatný převod pozemků do majetku města Vimperk
  6. Prodej stavebních pozemků "Homolka SO 130" - Slunečná ulice
 7. Aktualizace Programu regenerace MPZ Vimperk pro období 2018 - 2022u
 8. Obnova kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku
 9. Návrh dodatku č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku