Město Vimperk    Aktuality    2018

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 19.11.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej části pozemku parc. č. 2522/18 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou kruhové křižovatky ve Vimperku – vzájemné darování pozemků
  3. Souhlas s bezúplatným převodem části stávající kanalizační přípojky DN 150 do vlastnictví města Vimperk v lokalitě bývalé tržnice ulice Pivovarská
  4. Žádost o odkoupení plynárenského majetku vybudovaného městem Vimperk – Plynovod „ZTV Purkártova, Vimperk“ a „Prodloužení STL plynovodu na pozemcích p. č. 680/1 a p. č. 415/1 v k. ú. Hrabice“
  5. Prodej pozemků parc. č. 65/4 a parc. č. 65/9 pro výstavbu dvou rodinných domů a přístupu ke stávajícím budovám
  6. Prodej pozemku parc. č. 1861/10 v k. ú. Vimperk pro výstavbu rodinného domu
  7. Prodej pozemku parc. č. 2522/131 v areálu U Sloupů užívané jako přístupová cesta k budovám garáží
  8. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov v osadě Modlenice
  9. Žádost o souhlas s nižším plněním závazků bývalého nájemce v rámci oddlužení
 4. Přehled pohledávek města Vimperk
 5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 6. Návrh rozpočtových opatření
 7. Žádost o prodloužení mandátu přísedící Okresního soudu Prachatice
 8. Pověření řízením Městské policie Vimperk a pověření plnění úkolů při řízení
  Městské policie Vimperk
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.


Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku