Město Vimperk    Aktuality    2020

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává
starostka města Vimperk čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej částí pozemku parc. č. 2601/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 11/02/2020
  2. Návrh dohody o narovnání vlastnických vztahů k dočasné stavbě terénních úprav umístěných na pozemku parc. č. 1842/70 v k. ú. Vimperk
 • Přehled pohledávek města Vimperk
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Žádost o přidělení dotace na projekt Služba pro rodiny s dětmi na rok 2020
 • Plán činnosti finančního výboru na rok 2020
 • Zápis z jednání kontrolního výboru
 • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se
účast zastupitelů.


Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku