Pozvání na další putování vimperského zvonu

V pátek 22. listopadu mezi 9 a 10 hodinou dopoledne by měl dorazit vimperský zvon Inocenc do svého domovského města. Zvon přiveze zvonař pan Manoušek a bude umístěn do kostela na náměstí.

Dne 24. listopadu v 9.30 hodin bude slavnostní bohoslužba v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí, při které proběhne i svěcení zvonu za účasti pana biskupa Pavla Posáta z Českých Budějovic.

Dne 26. listopadu bude v kostele Navštívení Panny Marie od 18 hodin koncert jako poděkování všem dárcům, kteří na zvon přispěli, vystoupí Wild Sticks.

Dne 27. listopadu v Šumavském pivovaru se bude již čepovat 19o pivo Inocenc a v 18 hodin s harmonikou vystoupí Jakub Komrska.

Dne 28. listopadu se předpokládá osazení zvonu do věže v dopoledních hodinách, čas bude ještě upřesněn.

30. listopadu nastane slavnostní okamžik, kdy bude prvně tlouci srdce zvonu Inocenc, a doufáme, že tlukot jeho srdce neutichne pod dlouhá staletí. Hlas zvonu bude také doprovázet druhý zvon Maria Hilfe. Slavnost rozeznění nového zvonu nastane při rozsvícení vánočního stromu a vše začne po 17 hodině na náměstí.  

 

 

 

 

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku