Pozemky pod zimním stadionem konečně v majetku Města Vimperk

Zimní stadion

Asi málokdo z Vimperáků věděl, že pozemky, na kterých stojí zimní stadión ve Vimperku a tvoří i jeho blízké zázemí, nejsou Města Vimperk. Tyto pozemky byly ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Město Vimperk je užívalo na základě smlouvy o výpůjčce. Již od 90. let se Město snažilo uvedené parcely získat do svého vlastnictví bezúplatným převodem tak, aby jako vlastník budov a staveb komunikací a chodníků, bylo vlastníkem i pozemků, na kterých tyto stavby stojí. V minulosti byl tento záměr ze strany státu zamítnut a dlouhá léta to vypadalo, že se převod v dohledné době jen tak neuskuteční. V roce 2008 se vedení města rozhodlo opakovaně požádat o bezúplatný převod. Nová, doplněná žádost byla předložena Komisi pro nakládání s majetkem státu ÚZSVM v Praze, která doporučila Ministerstvu financí ČR tento převod uskutečnit. V roce 2009 za spolupráce pracovníků Odloučeného pracoviště ÚZSVM v Prachaticích došlo k přípravě převodních smluv a dalších potřebných dokumentů a následně v lednu 2010 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Zimní stadion

 Dnes Město Vimperk vlastní ucelený areál zimního stadionu a nadále jej bude užívat k účelu plnění veřejné služby, k podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti jako doposud, s rozdílem, že všechny stavby už stojí na pozemcích v jeho vlastnictví. Městu se tak otvírají i další možnosti získat např. peníze z dotací a grantů a areál dále rozvíjet.

Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku