Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2019

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 03.01.2019 MUVPK-KS 625/19 KS-TAJ 07.01.2019 e-mailem
Žádost o informaci týkající se využití služeb moderátora P. V. a žádost o informaci o počtu obyvatel města Vimperk

odpověď 1-2019 [PDF 148 kB]

2. 09.01.2019 MUVPK-KS 1008/19 KS-TAJ 16.01.2019 e-mailem
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2019

odpověď 2-2019 [PDF 1,7 MB]

3. 16.01.2019 MUVPK-KS 1743/19 KS-TAJ 22.01.2019 e-mailem

Žádost o zaslání kolik bylo MěÚ Vimperk zahájeno vyvlastňovacích řízení a vydáno rozhodnutí o vyvlastnění.

odpověď 3-2019 [PDF 42 kB]

4. 14.01.2019 MUVPK-KS 1520/2019 KS-TAJ 22.01.2019 e-mailem
Žádost o doplnění informací k dopisu ze dne 10.01.2019, MUVPK-KS 1180/19-LAC

odpověď 4-2019 [PDF 44 kB]

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“.

5. 11.01.2019 MUVPK-KS 1204/19 KS-TAJ 24.01.2019 DS

Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu "Areál vodních sportů Vimperk"

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“.

odpověď 5-2019 [PDF 42 kB]

6. 04.02.2019 MUVPK-KS 5096/19 KS-TAJ 12.02.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informací týkající se "visačky na kliku"

odpověď 6-2019 [PDF 42 kB]

7. 25.01.2019 MUVPK-KS 2913/19 KS-TAJ 14.02.2019 DS

Žádost o zaslání dokumentů týkající se dotace z Programu MK ČR pro Z. K. vč. závazných stanovisek č. j. ŠK 72/109/08-P

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 7-2019 [PDF 43 kB]

8. 06.03.2019 MUVPK-KS 7958/19 KS-TAJ 08.03.2019 e-mailem

Žádost o informaci týkající se pořizování územního plánu města Vimperk a jeho změn

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 8-2019 [PDF 62 kB]

9. 06.03.2019 MUPK-KS 7959/19 KS-TAJ 08.03.2019 e-mailem
Žádost o informaci týkající se pořizování územního plánu města Vimperk nebo jeho změn

odpověď 9-2019 [PDF 60 kB]

10. 03.03.2019 MUVPK-KS 7450/2019 KS-TAJ 18.03.2019 DS

Žádost o zaslání všech dokumentů týkající se dotace z Programu MK ČR na akci "Obnova střechy nad hospodářskou částí čp. 103 (bývalá sodovkárna)

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 10-2019 [PDF 44 kB]

11. 27.02.2019 MUVPK-KS 7175/2019 KS-TAJ 18.03.2019 DS

Žádost o zaslání fotodokumentace - doplnění k žádosti ze dne 22.01.2019, MUVPK-KS 1520/19-LAC

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 11-2019 [PDF 39 kB]

12. 08.03.2019 MUVPK-KS 8212/2019 KS-TAJ 18.03.2019 e-mailem

Žádost o zaslání seznamu uživatelů honiteb v působnosti města Vimperk

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 12-2019 [PDF 39 kB]

13. 07.03.2019 MUVPK-KS 8145/19 KS-TAJ 20.03.2019 e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se území Vodník na pozemcích KN č. 1792/1 a 1792/2 v k. ú. Vimperk

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 13-2019 [PDF 45 kB]

14. 04.04.2019 MUVPK-KS 11693/19 KS-TAJ 10.04.2019 poštou
Žádost o zaslání informace týkající se domovních čistíren

odpověď 14-2019 [PDF 41 kB]

15. 25.04.2019 MUVPK-KS 14345/19 KS-TAJ 06.05.2019 DS
Žádost o zaslání kopií listin vztahující se k zásobování pitnou vodou farmy ZD Zdíkov

odpověď 15-2019 [PDF 96 kB]; Přílohy [ZIP 8,5 MB]

16. 09.05.2019 MUVPK-KS 16008/19 KS-TAJ 14.05.2019 poštou
Žádost o zaslání dokladů týkající se projednání námitky ke změně územního plánu č. 1 ve věci pozemku č. 32/15 v Kubově Huti

odpověď 16-2019 [PDF 196 kB]

17. 09.05.2019 MUVPK-KS 16058/19 KS-TAJ 22.05.2019 DS
Žádost o vysvětlení postupu při pořizování změny č. 2 ÚP Vimperk

odpověď 17-2019 [PDF 49 kB]

18. 20.05.2019 MUVPK-KS 17512/19 KS-TAJ 22.05.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informace týkající se lanového centra

odpověď 18-2019 [PDF 44 kB]

19. 31.05.2019 MUVPK-KS 18997/19 KS-TAJ 31.05.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrového řízení na zakázku "Kalendář Vimperk"

odpověď 19-2019 [PDF 39 kB]; Příloha 1 [PDF 123 kB]

20. 31.05.2019 MUVPK-KS 18996/19 KS-TAJ 06.06.2019 poštou
Žádost o poskytnutí písemnosti spadající do působnosti odboru VÚP MěÚ Vimperk - "Předání spisu - vyjádření k odvolání"

odpověď 20-2019 [PDF 40 kB]; Příloha 1 [PDF 1,1 MB]

21. 10.06.2019 MUVPK-KS 19905/19 KS-TAJ 13.06.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informace spadající do působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství

odpověď 21-2019 [PDF 45 kB]

22. 24.06.2019 MUVPK-KS 21687/19 KS-TAJ 27.06.2019 poštou

Žádost o poskytnutí písemností, které mohou mít souvislost s prováděnou stavbou na pozemku č. 473 v k. ú. Svatá Maří

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 22-2019 [PDF 48 kB]

23. 01.07.2019 MUVPK-KS 22609/19 KS-TAJ 08.07.2019 poštou
Žádost o kopii spisu ke stavbě "Vimperk - vodojem a výtlačný řad"

odpověď 23-2019 [PDF 40 kB]; Přílohy [ZIP 3,3 MB]

24. 03.07.2019 MUVPK-KS 22880/19 KS-TAJ 08.07.2019 poštou
Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu ke stavbě "Vimperk - vodojem a výtlačný řad"

odpověď 24-2019 [PDF 40 kB]; Přílohy [ZIP 10 MB]

25. 10.07.2019 MUVPK-KS 23668/19 KS-TAJ 23.07.2019 poštou
Žádost o poskytnutí písemností, které mohou mít souvislost s provedenou stavbou oplocení a změnou druhu nebo využití pozemku č. 161/1 v k. ú. Svatá Maří.

odpověď 25-2019 [PDF 44 kB]

26. 29.7.2019 MUVPK-KS 25802/19 KS-TAJ 1.8.2019 poštou
Źádost o poskytnutí písemností, které mají souvislost s prováděnou stavbou na pozemku č. 473 v k. ú. Svatá Maří

odpověď 26-2019 [PDF 39 kB]

27. 7.8.2019 MUVPK-KS 27060/19 KS-TAJ 15.08.2019 DS

Žádost o zodpovězení stanovených otázek vztahujících se k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, provádět kontroly stacionárních zdrojů přímo v domácnostech fyzických osob nepodnikajících

odpověď 27-2019 [PDF 71 kB]; Příloha č.1 [PDF 58 kB]; Příloha č.2 [PDF 986 kB]

Aktuality

28.8.2019

Veřejné projednání aktualizace projektu regenerace sídliště Míru

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání aktualizace projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku, které se bude konat 28. 8. 2019 od 17:00 h v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

21.8.2019

Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa

Začátkem příštího týdne bude zahájena třetí etapa, jejíž součástí je plánovaná částečná uzavírka Sušické ulice, úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje v úseku od výjezdu z čerpací stanice vlevo po křižovatku a části místní komunikace v úseku od křižovatky směrem do centra.

16.8.2019

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 POKŘTĚN

V pátek 16. srpna byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2020. Autorem kalendáře je známý fotograf a vimperský rodák Vladislav Hošek.

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku