Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2018

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 2.1.2018 MUVPK-KS 54/18 KS-TAJ 10.1.2018

Žádost o zaslání "Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky" úředních osob na odboru vnitřních věcí.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 1-2018 [PDF 40 kB]

2. 12.1.2018 MUVPK-KS 1760/18 KS-TAJ 26.1.2018
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2018

odpověď 2-2018 [PDF 2 MB]

3. 11.1.2018 MUVPK-KS 1622/2018 KS-TAJ 29.1.2018

Žádost o kopii protokolu o místním šetření na poz. KN č. 1790 v k. ú. Vimperk, soupis úkonů a soupis dokumentů v této věci

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 3-2018 [PDF 40 kB]

4. 5.2.2018 MUVPK-KS 4816/2018 KS-TAJ DS 7.2.2018
Žádost o odpovědi na otázky související s ochranou osobních údajů.

odpověď 4-2018 [PDF 45 kB]

5. 20.2.2018 MUVPK-KS 6626/2018 KS-TAJ poštou 28.2.2018

Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 30.08.2013 čj. VÚP 18156/13-RAJ-40/11 - odstranění stavby na poz. č. st. 382 v k. ú. Stachy

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 5-2018 [PDF 39 kB]

6. 5.3.2018 MUVPK-KS 8278/18 KS-TAJ poštou 12.3.2018

Žádost o podklady ke spisu čj. MUVPK - ŽP 7283/18 LAJ a k rozhodnutí čj. Vod. 235 - 10601/89

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 6-2018 [PDF 42 kB]

7. 12.3.2018 MUVPK-KS 9165/2018 KS-TAJ DS 20.3.2018

Žádost o sdělení ve věci využití údajů osoby z registru osob.

odpověď 7-2018 [PDF 555 kB]

8. 5.4.2018 MUVKP-KS 11876/2018 KS-TAJ e-mailem 11.4.2018

Žádost o poskytnutí vyjáření a povolení ke stavbě "Parkoviště Vimperk - Vodník" do 11.12.2017.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 8-2018 [PDF 43 kB]

9. 5.4.2018 MUVKP-KS 12006/2018 KS-TAJ DS 16.4.2018

Žádost o zaslání kopie zápisu z místního šetření ze dne 15.03.2018 - pokračování v nepovolených stavebních prací (laťování) na černé stavbě na poz. č. st. 382 v k. ú. Stachy

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 9-2018 [PDF 43 kB]

10. 27.4.2018 MUVPK-KS 14968/18 KS-TAJ poštou 11.05.2018

Žádost o poskytnutí materiálů, týkající se pozemků Kutilových a poskytnutí části dokumentace pro rekontrukci Mírové ulice.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 10-2018 [PDF 153 kB]

11. 22.5.2018 MUVPK-KS 14968/18 KS-TAJ DS 31.05.2018
Žádost o poskytnutí informací týkající se Podpora sporu ve Vimperku

odpověď 11-2018 [PDF 150 kB] , Příloha [PDF 803 kB]

12. 23.5.2018 MUVPK-KS 17972/18 KS-TAJ e-mailem 31.05.2018
Žádost o poskytnutí informací týkající se GDPR

odpověď 12-2018 [PDF 150 kB]

13. 24.5.2018 MUVPK-KS 18123/18 KS-TAJ poštou 31.05.2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se pozemku KN č. 1842/70 v k. ú. Vimperk

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 13-2018 [PDF 152 kB]

14. 24.7.2018 MUVPK-KS 24637/2018 KS-TAJ DS 06.08.2018
Žádost o zaslání kopie v návaznosti na č. j. MUVPK-OD 22775/18-KAV

odpověď 14-2018 [PDF 39 kB]; Příloha [PDF 311 kB]

15. 27.8.2018 MUVPK-KS 28418/2018 KS-TAJ e-mail 05.09.2018

Žádost o kopie smluv uzavřených mezi městem Vimperk a GSI Invest, s. r. o. včetně dodatků a o výši finančního plnění.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 15-2018 [PDF 290 kB]

16. 28.8.2018 MUVPK-KS 28385/2018 KS-TAJ poštou 11.09.2018

Žádost o poskytnutí informace související s výstavbou na poz. č. 473 v k. ú. Svatá Maří.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 16-2018 [PDF 45 kB]

17. 28.8.2018 MUVKP-KS 28387/2018 KS-TAJ poštou 11.09.2018

Žádost o poskytnutí písemnosti - protokolu o provedení kontrolní prohlídky, která se konala na stavbě na poz. č. 484/1 v k. ú. Svatá Maří.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 17-2018 [PDF 39 kB]

18. 28.8.2018 MUVPK-KS 28384/18 KS-TAJ poštou 11.09.2018

Žádost o poskytnutí písemností související s výstavbou na poz. č. 479 v k. ú. Svatá Maří.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 18-2018 [PDF 44 kB]

19. 4.9.2018 MUVPK-KS 29162/18 KS-TAJ e-mailem 14.09.2018

Žádost o poskytnutí všech vyjádření a povolení k těmto pozemkům, které byly vypracovány nebo uděleny odborem ŽP, VÚP a OD.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 19-2018 [PDF 43 kB]

20. 5.9.2018 MUVPK-KS 29458/18 KS-TAJ poštou 14.09.2018

Žádost o kopie všech stanovisek vydaných odborem ŽP k územnímu a stavebnímu řízení, která se týkají parc. č. 51/28, 51/29, 51/8 a 25/3 v k. ú. Veselka.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 20-2018 [PDF 40 kB]

21. 24.9.2018 MUVPK-KS 31529/18 KS-TAJ e-mailem 03.10.2018

Žádost o kopii stanoviska vlastníka Langova (Pilařova) mlýna - spol. MVD group s. r. o.

odpověď 21-2018 [PDF 40 kB] ; Příloha č.1 [PDF 1,4 MB]

22. 29.9.2018 MUVPK-KS 32321/18 KS-TAJ DS 03.10.2018

Žádost o zaslání kopie podnětu KHS Jč kraje ÚP Prachatice - v návaznosti na č. j. MUVPK-VÚP 31758/18-RAJ

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 22-2018 [PDF 39 kB]

23. 9.10.2018 MUVPK-KS 33497/18 KS-TAJ poštou 17.10.2018

ŽŽádost o poskytnutí písemnosti "Předání spisu - vyjádření k odvolání"

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 23-2018 [PDF 39 kB]

24. 9.10.2018 MUVPK-KS 33503/18 KS-TAJ poštou 17.10.2018

Žádost o poskytnutí Staveního povolení nebo Souhlasu s provedením stavby.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 24-2018 [PDF 39 kB]

25. 7.11.2018 MUVPK-KS 37367/18 KS-TAJ poštou 19.11.2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se změny č. 15 ÚPO Stachy.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 25-2018 [PDF 53 kB]

26. 23.11.2018 MUVPK-KS 39612/18 KS-TAJ poštou 28.11.2018

Žádost o zpřístupnění informací týkající se rozhodnutí č. j. Vod 235-1419/83

odpověď 26-2018 [PDF 56 kB]

27. 30.11.2018 MUVPK-KS 40494/18 KS-TAJ e-mailem 12.12.2018

Žádost o zodpovězení otázek v přiloženém dotazníku.

odpověď 27-2018 [PDF 53 kB]; Příloha [PDF 883 kB]

28. 11.12.2018 MUVPK-KS 41974/18 KS-TAJ e-mailem 12.12.2018

Žádost o vyplnění dotazníku pro bakalářskou práci "Integrovaný regionální operační program a jeho veřejnoprávní funkce"

odpověď 28-2018 [PDF 145 kB]; Příloha [PDF 475 kB]

29. 19.12.2018 MUVPK-KS 43661/18 KS-TAJ

DS 27.12.2018 - první část,

DS 10.01.2019  druhá část

Žádost o poskytnutí informací týkající se akce "Obnova objektu hotelu Zlatá hvězda čp. 103 - fasáda a sanace sklepů"

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď č.1 29-2018 [PDF 42 kB]; odpověď č.2 29-2018 [PDF 39 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku