Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2018

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 2.1.2018 MUVPK-KS 54/18 KS-TAJ 10.1.2018

Žádost o zaslání "Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky" úředních osob na odboru vnitřních věcí.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 1-2018 [PDF 40 kB]

2. 12.1.2018 MUVPK-KS 1760/18 KS-TAJ 26.1.2018
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2018

odpověď 2-2018 [PDF 2 MB]

3. 11.1.2018 MUVPK-KS 1622/2018 KS-TAJ 29.1.2018

Žádost o kopii protokolu o místním šetření na poz. KN č. 1790 v k. ú. Vimperk, soupis úkonů a soupis dokumentů v této věci

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 3-2018 [PDF 40 kB]

4. 5.2.2018 MUVPK-KS 4816/2018 KS-TAJ DS 7.2.2018
Žádost o odpovědi na otázky související s ochranou osobních údajů.

odpověď 4-2018 [PDF 45 kB]

5. 20.2.2018 MUVPK-KS 6626/2018 KS-TAJ poštou 28.2.2018

Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 30.08.2013 čj. VÚP 18156/13-RAJ-40/11 - odstranění stavby na poz. č. st. 382 v k. ú. Stachy

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 5-2018 [PDF 39 kB]

6. 5.3.2018 MUVPK-KS 8278/18 KS-TAJ poštou 12.3.2018

Žádost o podklady ke spisu čj. MUVPK - ŽP 7283/18 LAJ a k rozhodnutí čj. Vod. 235 - 10601/89

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 6-2018 [PDF 42 kB]

7. 12.3.2018 MUVPK-KS 9165/2018 KS-TAJ DS 20.3.2018

Žádost o sdělení ve věci využití údajů osoby z registru osob.

odpověď 7-2018 [PDF 555 kB]

8. 5.4.2018 MUVKP-KS 11876/2018 KS-TAJ e-mailem 11.4.2018

Žádost o poskytnutí vyjáření a povolení ke stavbě "Parkoviště Vimperk - Vodník" do 11.12.2017.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 8-2018 [PDF 43 kB]

9. 5.4.2018 MUVKP-KS 12006/2018 KS-TAJ DS 16.4.2018

Žádost o zaslání kopie zápisu z místního šetření ze dne 15.03.2018 - pokračování v nepovolených stavebních prací (laťování) na černé stavbě na poz. č. st. 382 v k. ú. Stachy

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 9-2018 [PDF 43 kB]

10. 27.4.2018 MUVPK-KS 14968/18 KS-TAJ poštou 11.05.2018

Žádost o poskytnutí materiálů, týkající se pozemků Kutilových a poskytnutí části dokumentace pro rekontrukci Mírové ulice.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 10-2018 [PDF 153 kB]

11. 22.5.2018 MUVPK-KS 14968/18 KS-TAJ DS 31.05.2018
Žádost o poskytnutí informací týkající se Podpora sporu ve Vimperku

odpověď 11-2018 [PDF 150 kB] , Příloha [PDF 803 kB]

12. 23.5.2018 MUVPK-KS 17972/18 KS-TAJ e-mailem 31.05.2018
Žádost o poskytnutí informací týkající se GDPR

odpověď 12-2018 [PDF 150 kB]

13. 24.5.2018 MUVPK-KS 18123/18 KS-TAJ poštou 31.05.2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se pozemku KN č. 1842/70 v k. ú. Vimperk

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 13-2018 [PDF 152 kB]

14. 24.7.2018 MUVPK-KS 24637/2018 KS-TAJ DS 06.08.2018
Žádost o zaslání kopie v návaznosti na č. j. MUVPK-OD 22775/18-KAV

odpověď 14-2018 [PDF 39 kB]; Příloha [PDF 311 kB]

15. 27.8.2018 MUVPK-KS 28418/2018 KS-TAJ e-mail 05.09.2018

Žádost o kopie smluv uzavřených mezi městem Vimperk a GSI Invest, s. r. o. včetně dodatků a o výši finančního plnění.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 15-2018 [PDF 290 kB]

16. 28.8.2018 MUVPK-KS 28385/2018 KS-TAJ poštou 11.09.2018

Žádost o poskytnutí informace související s výstavbou na poz. č. 473 v k. ú. Svatá Maří.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 16-2018 [PDF 45 kB]

17. 28.8.2018 MUVKP-KS 28387/2018 KS-TAJ poštou 11.09.2018

Žádost o poskytnutí písemnosti - protokolu o provedení kontrolní prohlídky, která se konala na stavbě na poz. č. 484/1 v k. ú. Svatá Maří.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 17-2018 [PDF 39 kB]

18. 28.8.2018 MUVPK-KS 28384/18 KS-TAJ poštou 11.09.2018

Žádost o poskytnutí písemností související s výstavbou na poz. č. 479 v k. ú. Svatá Maří.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 18-2018 [PDF 44 kB]

19. 4.9.2018 MUVPK-KS 29162/18 KS-TAJ e-mailem 14.09.2018

Žádost o poskytnutí všech vyjádření a povolení k těmto pozemkům, které byly vypracovány nebo uděleny odborem ŽP, VÚP a OD.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 19-2018 [PDF 43 kB]

20. 5.9.2018 MUVPK-KS 29458/18 KS-TAJ poštou 14.09.2018

Žádost o kopie všech stanovisek vydaných odborem ŽP k územnímu a stavebnímu řízení, která se týkají parc. č. 51/28, 51/29, 51/8 a 25/3 v k. ú. Veselka.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 20-2018 [PDF 40 kB]

21. 24.9.2018 MUVPK-KS 31529/18 KS-TAJ e-mailem 03.10.2018

Žádost o kopii stanoviska vlastníka Langova (Pilařova) mlýna - spol. MVD group s. r. o.

odpověď 21-2018 [PDF 40 kB] ; Příloha č.1 [PDF 1,4 MB]

22. 29.9.2018 MUVPK-KS 32321/18 KS-TAJ DS 03.10.2018

Žádost o zaslání kopie podnětu KHS Jč kraje ÚP Prachatice - v návaznosti na č. j. MUVPK-VÚP 31758/18-RAJ

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 22-2018 [PDF 39 kB]

23. 9.10.2018 MUVPK-KS 33497/18 KS-TAJ poštou 17.10.2018

ŽŽádost o poskytnutí písemnosti "Předání spisu - vyjádření k odvolání"

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 23-2018 [PDF 39 kB]

24. 9.10.2018 MUVPK-KS 33503/18 KS-TAJ poštou 17.10.2018

Žádost o poskytnutí Staveního povolení nebo Souhlasu s provedením stavby.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 24-2018 [PDF 39 kB]

25. 7.11.2018 MUVPK-KS 37367/18 KS-TAJ poštou 19.11.2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se změny č. 15 ÚPO Stachy.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 25-2018 [PDF 53 kB]

26. 23.11.2018 MUVPK-KS 39612/18 KS-TAJ poštou 28.11.2018

Žádost o zpřístupnění informací týkající se rozhodnutí č. j. Vod 235-1419/83

odpověď 26-2018 [PDF 56 kB]

27. 30.11.2018 MUVPK-KS 40494/18 KS-TAJ e-mailem 12.12.2018

Žádost o zodpovězení otázek v přiloženém dotazníku.

odpověď 27-2018 [PDF 53 kB]; Příloha [PDF 883 kB]

28. 11.12.2018 MUVPK-KS 41974/18 KS-TAJ e-mailem 12.12.2018

Žádost o vyplnění dotazníku pro bakalářskou práci "Integrovaný regionální operační program a jeho veřejnoprávní funkce"

odpověď 28-2018 [PDF 145 kB]; Příloha [PDF 475 kB]

29. 19.12.2018 MUVPK-KS 43661/18 KS-TAJ

DS 27.12.2018 - první část,

DS 10.01.2019  druhá část

Žádost o poskytnutí informací týkající se akce "Obnova objektu hotelu Zlatá hvězda čp. 103 - fasáda a sanace sklepů"

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď č.1 29-2018 [PDF 42 kB]; odpověď č.2 29-2018 [PDF 39 kB]

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku