Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2016

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 04.02.2016 KS 2652/16 KS-TAJ 10.02.2016 - DS

Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk pro rok 2016

odpověď 1-2016 [PDF 1.15 MB]

2. 08.02.2016 ŽP 2867/16 ŽP-Langer 15.02.2016 - písemně

Žádost o poskytnutí písemného záznamu na listině ve věci Rozhodnutí ze dne 26.01.1993, evidovaného pod č. j. Vod 231/2-163/93

odpověď 2-2016 [PDF 2.96 MB]

3. 18.02.2016 KS 3724/16 KS-TAJ 26.02.2016 - DS

Žádost o kopii všech kolaudačních rozhodnutí stavebních úprav nemovitostí na adrese Pasovská 34/30, Vimperk

odpověď 3-2016 [PDF 196 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

4. 18.02.2016 KS 3724/16 KS-TAJ 26.02.2016 - DS

Žádost o zaslání kopie smlouvy o partnerství, jaké dotace a jejich výše byly poskytnuty z prostředků Ministerstva kultury ČR, zda byly další finanční prostředky dodávky, práce nebo služby poskytlo město Vimperk

odpověď 4-2016 [PDF 629 kB]

5. 24.02.2016 KS 4080/16 KS-TAJ 26.02.2016 - písemně

Žádost o zaslání investiční plánů města Vimperk pro rok 2016

odpověď 5-2016 [PDF 1.3 MB]

6. 02.03.2016 KS 4694/16 KS-TAJ 08.03.2016 - e-mailem

Žádost o zpřístupnění informací týkající se podomního prodeje

odpověď 6-2016 [PDF 180 kB]

7. 07.04.2016 KS 7589/16 KS-TAJ 19.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se skartačního a spisového řádu MěÚ Vimperk

odpověď 7-2016 [PDF 216 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

8. 13.04.2016 KS 8150/16 KS-TAJ DS 19.04.2016

Žádost o poskytnutí informace o softwaru, který MěÚ používá pro vedení spisové služby a firmu, která software poskytuje.

odpověď 8-2016 [PDF 178 kB]

9. 18.04.2016 KS 8417/16 KS-TAJ DS 26.04.2016

Žádost o poskytnutí informací, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod č.j. OD 16376/14-ČER 2103/2014.

odpověď 1 9-2016 [PDF 554 kB] odpověď 2 9-2016 [PDF 481 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

10. 21.04.2016 KS 8775/16 KS-TAJ 29.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace o uchovávání odeslaných datových zpráv prostřednictvím datových schránek.

odpověď 10-2016 [PDF 192 kB]

11. 19.04.2016 KS 8463/16 KS-TAJ 29.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace o vydaných loveckých lístcích cizincům.

odpověď 11-2016 [PDF 262 kB]

12. 19.05.2016 KS 11012/16 KS-TAJ DS 03.06.2016

Žádost o poskytnutí informací, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod č. j. OD 16376/14-ČER 2103/2014 - druhá žádost

odpověď 12-2016 [PDF 51 kB]

13. 30.05.2016 KS 11720/16 KS-TAJ 13.06.2016 - písemně

Žádost o poskytnutí informace související s firmou IT Profi, s. r. o.

odpověď 13-2016 [PDF 325 kB]

14. 09.06.2016 KS 12696/16 KS-TAJ DS 16.6.2016

Žádost o poskytnutí informace ke kolaudačnímu rozhodnutí na stavbu umístěnou na pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Zdíkov

odpověď 14-2016 [PDF 613 kB]

15. 13.06.2016 KS 12967/16 KS-TAJ DS 27.06.2016

Žádost o poskytnutí informace k rozhodnutí č.j. ŽP 9384/13-KUB z 02.05.2013, k závaznému stanovisku "Borová Lada - dostavba vodovodu a kanalizace" a k závaznému stanovisku ke stavbě "Kopané studny na poz. Č 108/5 v k.ú. Borová Lada a k nakládání s vodami"

odpověď 15-2016 [PDF 1.18 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

16. 14.07.2016 KS 15217/16 KS-TAJ 19.07.2016 - písemně

Žádost o informace, zda došlo ve městě Vimperk k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her za období 2010 až 2015

odpověď 16-2016 [PDF 55 kB]

17. 19.07.2016 KS 16082/16 KS-TAJ DS 27.07.2016

Podání odvolání proti meritornímu rozhodnutí č. OD 6980/16-SVECH 1959/2016

odpověď 17-2016 [PDF 247 kB]

18. 10.08.2016 KS 17092/16 KS-TAJ DS 24.08.2016

Žádost o poskytnutí informace na rekonstrukci budovy čp. 118, Čkyně stavební povolení, Stavební oznámení o legálnosti prací a kladný souhlas majitelů sousedních pozemků

odpověď 18-2016 [PDF 56 kB]

19. 31.8.2016 KS 18659/2016 KS-TAJ DS 06.09.2016

Žádost o informaci zda byla zahájena stavba vodního díla ČOV stavebníka Borová Lada 38, zda byla prodloužena platnost rozhodnutí č.j. ŽP 9384/13-KUB ze 17.07.2013.

odpověď 19-2016 [PDF 52 kB]

20. 2.9.2016 KS 18874/2016 KS-TAJ DS 06.09.2016

Žádost o informaci, zda byla na poz. č. 108/37 v k.ú. Borová Lada úřadem umístěna, povolena či zkolaudována stavba pozemní komunikace.

odpověď 20-2016 [PDF 53 kB]

21. 22.9.2016 KS 20398/16 KS-TAJ 29.09.2016 - písemně

Žádost o informaci týkající se nájemní smlouvy, uzavřená se společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.

Další dokumenty vztahující s k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 21-2016 [PDF 39 kB]

22. 5.10.2016 KS 21289/2016 KS-TAJ 07.10.2016 - e-mailem
Žádost o informace, zda byla v katastru a působnosti obce umístěna do roku 2010 solární elektrárna

odpověď 22-2016 [PDF 53 kB]

23. 30.9.2016 MUVPK-KS 20910/16 KS-TAJ 10.10.2016 - písemně
Žádost o informace, zda se konalo řízení o dodatečném povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k.ú. Bučina u Kvildy

odpověď 23-2016 [PDF 56 kB]

24. 27.10.2016 MUVPK-KS 23297/16 KS-TAJ 02.11.2016 - písemně

Žádost o zpřístupnění informací týkající se rozhodnutí o dodatečném povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k. ú. Bučina u Kvildy

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

odpověď 24-2016 [PDF 55 kB]

25. 15.11.2016 MUVPK-KS 24833/16 KS-TAJ 24.11.2016 - písemně

Žádost o informaci, jakým způsobem se MěÚ Vimperk postavil k předžalobní výzvě, týkající se "Souhlasu s provedením stavby vodního díla"

odpověď 25-2016 [PDF 56 kB]

26. 24.11.2016 MUVPK-KS 25623/16 KS-TAJ 29.11.2016 - písemně

Žádost o zpřístupnění informací - Územní rozhodnutí č. j. OVÚP 328-2502-2700/03 a žádost stavebníka o dodatečné povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k.ú. Bučina u Kvildy

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 26-2016 [PDF 54 kB]

27. 09.12.2016 MUVPK-KS 27380/16 KS-TAJ 14.12.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí statistik napadu trestné činnosti ve městě Vimperk za rok 2015 v měsíčních intervalech.

odpověď 27-2016 [PDF 53 kB]

28. 08.12.2016 MUVPK-KS 27167/16 KS-TAJ 14.12.2016 - písemně

Žádost o informace týkající se rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ohledně stavby penzionu Bučina.

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 28-2016 [PDF 54 kB]

Aktuality

28.8.2019

Veřejné projednání aktualizace projektu regenerace sídliště Míru

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání aktualizace projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku, které se bude konat 28. 8. 2019 od 17:00 h v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

21.8.2019

Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa

Začátkem příštího týdne bude zahájena třetí etapa, jejíž součástí je plánovaná částečná uzavírka Sušické ulice, úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje v úseku od výjezdu z čerpací stanice vlevo po křižovatku a části místní komunikace v úseku od křižovatky směrem do centra.

16.8.2019

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 POKŘTĚN

V pátek 16. srpna byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2020. Autorem kalendáře je známý fotograf a vimperský rodák Vladislav Hošek.

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku