Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2015

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 09.01.2015 IÚ - bez č. jednacího odpovězeno 14.01.2015 e-mailem
zaslání investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů

odpověď 1-2015 [PDF 362 kB]

2. 12.01.2015 IÚ - bez č. jednacího odpovězeno 14.01.2015 e-mailem
zaslání investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů

odpověď 2-2015 [PDF 369 kB]

3. 06.01.2015 DS 235/2015 odpovězeno 14.01.2015
míra a rozsah využívání veřejného osvětlení

 odpověď 3-2015 [PDF 773 kB]

4. 26.01.2015 elektronická podatelna KS odpovězeno 26.01.2015 e- mailem
počet pracovníků městského úřadu - bez městské policie za roky 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

odpověď 4-2015 [PDF 319 kB]

5. 24.02.2015 HB - 4009/15 HB odpovězeno 26.02.2015
za jaké ceny Vaše město pronajímá (a historicky pronajímalo) smuteční síň jakožto budovu občanské vybavenosti a to od roku 2009 do dnešního dne

odpověď 5-2015 [PDF 501 kB]

6. 10.03.2015 KS - 5050/15 KS - TAJ odpovězeno 11.03.2015
kopie smlouvy uzavřené mezi městem Vimperk a Mgr. Pavlem Pechouškem o poskytování služeb v oblasti PR

odpověď 6-2015 [PDF 812 kB]

7. 16.03.2015 DS / KS 5497/15 KS - TAJ odpovězeno DS dne 18.03.2015
žádost o zaslání kopie protokolu z otevírání nabídek k veřejné zakázce "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk"

odpověď 7-2015 [PDF 189 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

8. 20.03.2015 VÚP 5935/15 VÚP odpovězeno 20.03.2015

žádost spočívající v nahlédnutí do spisu vedeného na VÚP na akci spolufinancovanou z veřejných prostředků, kterou byl u hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku zřízen bowling.

odpověď 8-2015 [PDF 759 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

9. 20.03.2015 KS 5030/15 KS - TAJ odpovězeno 20.03.2015

Informace týkající se Pravidel pro umisťování zařízení k příjmu WI-Fi a provádění rozvodů internetu v domech ve vlastnictví města Vimperk.

odpověď 9-2015 [PDF 1.04 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

10. 20.04.2015 KS - bez č.
jednacího
e-mailem
KS - TAJ odpovězeno 21.04.2015 emailem

O poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 městem Vimperk v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám.

odpověď 10-2015 [PDF 106 kB]

11. 10.04.2015 ŽP 7590/15 ŽP odpovězeno 20.04.2015
e-mailem

O poskytnutí smluv na zajištění služeb svozu odpadu pro město Vimperk, o poskytnutí smlouvy o svozu směsného komunálního odpadu + tříděného komunálního odpadu +  poskytnutí veškerých cenových příloh a informací ohledně ceny

odpověď 11-2015 [PDF 498 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

12. 05.05.2015 SV bez čísla
jednacího
e-mailem
SV odpovězeno 11.05.2015
e-mailem

O poskytnutí informací týkající se finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

odpověď 12-2015 [PDF 112 kB]

13. 18.05.2015 HB 10761/15 HB odpovězeno 21.05.2015

Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

odpověď 13-2015 [PDF 331 kB]

14. 18.05.2015 ŽP 10410/15 ŽP odpovězeno 25.05.2015

O poskytnutí smluv na zajištění služeb svozu odpadu uzavřených mezi spol. Městské služby Vimperk.

odpověď 14-2015 [PDF 527 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

15. 15.05.2015 KS 10299/15 KS-TAJ odpovězeno 28.05.2015

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

odpověď 15-2015 [PDF 231 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

16. 15.07.2015 KS 15018/15 KS-TAJ odpovězeno DS dne 29.07.2015

Informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014

odpověď 16-2015 [PDF 362 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

17. 04.09.2015 KS 18657/15 KS-S  odpovězeno 14.09.2015

K celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR.

odpověď 17-2015 [PDF 625 kB]

18. 09.09.2015 ŽP 18985/15 ŽP odpovězeno 07.10.20155

Veškeré písemnosti týkající se "souhlasu" vydaného vodoprávním úřadem dne 14.08.2015.

odpověď 18-2015 [PDF 570 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

19. 03.11.2015 KS 2015 KS-TAJ odpovězeno 03.11.2015
e-mailem

Podnět ke stavbě prováděné v rozporu se stavebním zákonem

odpověď 19-2015 [PDF 355 kB]

20. 03.11.2015 KS - bez č.
jednacího
e-mailem
KS-TAJ odpovězeno 10.11.2015 emailem

Žádost o sdělení informací ze seznamu členů rady města.

odpověď 20-2015 [PDF 371 kB]

21. 29.09.2015 VÚP 20440/15 VÚP odpovězeno 14.10.2015

Žžádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona "O svobodném přístupu k informacím" - stavba opěrné zdi na p.č. 387, k.ú. H. Vltavice

odpověď 21-2015 [PDF 623 kB]

22. 29.09.2015 VÚP 20441/15 VÚP odpovězeno 14.10.2015

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona "O svobodném přístupu k informacím" - vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu "ZTV Horní Vlatavice"

odpověď 22-2015 [PDF 623 kB]

23. 16.11.2015 KS 24325/15 KS-TAJ oodpovězeno DS dne 02.12.2015

žádost o poskytnutí informace o již zrušené instituci STARZ"

odpověď 23-2015 [PDF 250 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

24. 09.12.2015 KS 26428/15 KS-TAJ odpovězeno DS dne 11.12.2015

žádost o poskytnutí informací - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

odpověď 24-2015 [PDF 256 kB]

25. 05.12.2015 KS 20060/15 KS-TAJ odpovězeno DS dne 11.12.2015

žádost o poskytnutí informací k použití informačního systému CODEXIS.

odpověď 25-2015 [PDF 677 kB]

26. 16.12.2015 KS 27141/15 KS-TAJ odpovězeno dne
29.12.2015

žádost o poskytnutí informací týkající se skutečného provedení stavby prodloužení vodovodního řadu a prodloužení kanalizační přípojky pro výstavbu rodinných domů na pozemku par. č. 895/71 v k.ú. Boubská

odpověď 26-2015 [PDF 300 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku