Poslední původní historický majetek města Vimperk se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví

V pátek dne 9. srpna 2013 rozhodla vláda ČR usnesením č. 604 o navrácení majetku, který se vztahuje k žádostem obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

Městu Vimperk toto konkrétně představuje návrat původních lesů jeho historického majetku ve výši cca 61,4 ha. Jedná se o majetek, který naše město dle dostupných pramenů získávalo  postupně historicky a to:

  • 34,5 ha prohlášením a usnesením o vložení vlastnického práva pro městskou obec Vimperk zobdobí 1553 - 1589
  • 25,9 ha trhovou smlouvou (dnes kupní smlouva) ze dne 27.4.1926 a 17.6.1926
  • 0,6 ha směnou smlouvou ze dne 29.9.1931
  • 0,4 ha odevzdávací listinou ze dne 28.12.1933
  • dva malé lesní pozemky vk.ú. Hrabice a Lipka u Vimperka získalo město trhovými smlouvami zroku 1898 a 1864.

Tento majetek byl městu Vimperk v letech 1953 - 1954 odebrán a převeden do vlastnictví státu. Nyní se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví.

Ministerstvo obrany ČR nyní připravuje souhlasné prohlášení a po jeho podpisu bude následně proveden zápis vkladu do katastru nemovitostí pro vlastníka město Vimperk. Navrácený majetek bude protokolárně převzat během následujících měsíců, aby k 1.1.2014 bylo možné na vrácených majetcích hospodařit a to už Městskými lesy Vimperk, s. r. o.

 

Ing. Martin Kalous

odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku