Poslední původní historický majetek města Vimperk se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví

V pátek dne 9. srpna 2013 rozhodla vláda ČR usnesením č. 604 o navrácení majetku, který se vztahuje k žádostem obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

Městu Vimperk toto konkrétně představuje návrat původních lesů jeho historického majetku ve výši cca 61,4 ha. Jedná se o majetek, který naše město dle dostupných pramenů získávalo  postupně historicky a to:

  • 34,5 ha prohlášením a usnesením o vložení vlastnického práva pro městskou obec Vimperk zobdobí 1553 - 1589
  • 25,9 ha trhovou smlouvou (dnes kupní smlouva) ze dne 27.4.1926 a 17.6.1926
  • 0,6 ha směnou smlouvou ze dne 29.9.1931
  • 0,4 ha odevzdávací listinou ze dne 28.12.1933
  • dva malé lesní pozemky vk.ú. Hrabice a Lipka u Vimperka získalo město trhovými smlouvami zroku 1898 a 1864.

Tento majetek byl městu Vimperk v letech 1953 - 1954 odebrán a převeden do vlastnictví státu. Nyní se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví.

Ministerstvo obrany ČR nyní připravuje souhlasné prohlášení a po jeho podpisu bude následně proveden zápis vkladu do katastru nemovitostí pro vlastníka město Vimperk. Navrácený majetek bude protokolárně převzat během následujících měsíců, aby k 1.1.2014 bylo možné na vrácených majetcích hospodařit a to už Městskými lesy Vimperk, s. r. o.

 

Ing. Martin Kalous

odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku