Město Vimperk    Aktuality    2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

V souladu s aktivitami Národní sítě Zdravých měst, které je naše město členem a na základě zmapování problematických částí Vimperka z pohledu úklidu, připravilo město Vimperk další úklidovou akci, tentokrát na sídlišti Míru. Každá vytipovaná lokalita, kterou naleznete v tabulce níže, bude mít opět svého patrona z řad zastupitelů. Pojďte s námi znovu okolí vašich domů, hřišť, zahrádek a garáží vysbírat od odpadků, shrabat či zamést. Akce se bude konat 19. října od 9:00 a úklid se bude týkat, jak je z výše uvedeného patrné, sídliště Míru a jeho bezprostředně přiléhajících lokalit. Stejně jako na jaře potřebujeme dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří obětují sobotní dopoledne sice ne obzvlášť příjemné práci, nicméně záslužné ano. Z koho jiného si mají brát příklad naše děti, když ne z nás rodičů a prarodičů. A věřte, že nějaký ten papírek nevědomky občas odlétne každému. Mně jistě také. Proto budu ráda za každého, kdo přijde v den konání na místa uvedená v tabulce a pomůže.

Děkuji Vám za vstřícnost a ochotu společně s námi všemi postupně naplňovat představy a cíle Zdravých měst i u nás ve Vimperku.


Renata Lešková
odbor ŠK


Číslo

lokalita

patron

místo setkání

poznámka

Místo pro uložení odpadu

1

K Rokli, Luční

Ing. Petr Samek

Vjezd na parkoviště v Luční ulici

 

Točna v ulici K Rokli

Vjezd na parkoviště v ulici Luční

4

Horní Mírovka

Jan Hanžl

U pekárny

Pod Pekárnou, Mírová 453 -460

Před č. 453

3

SNP

Mgr. Kuncl

Čp. 465

461 - 468

Před č. 465

2

Dolní Mírovka

JUDr. Tomáš Samek

U přechodu nad školou

424- 429, 432-436

Kontejnery před č. 424 (u přechodu nad školou)

5

Kolem Detvy

Dobrovolníci + děti

U Detvy

Mírová 407 – 410, 421-423, 430, 431

Parkoviště za Detvou

Aktuality

2.4.2020

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku