Město Vimperk    Aktuality    2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

V souladu s aktivitami Národní sítě Zdravých měst, které je naše město členem a na základě zmapování problematických částí Vimperka z pohledu úklidu, připravilo město Vimperk další úklidovou akci, tentokrát na sídlišti Míru. Každá vytipovaná lokalita, kterou naleznete v tabulce níže, bude mít opět svého patrona z řad zastupitelů. Pojďte s námi znovu okolí vašich domů, hřišť, zahrádek a garáží vysbírat od odpadků, shrabat či zamést. Akce se bude konat 19. října od 9:00 a úklid se bude týkat, jak je z výše uvedeného patrné, sídliště Míru a jeho bezprostředně přiléhajících lokalit. Stejně jako na jaře potřebujeme dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří obětují sobotní dopoledne sice ne obzvlášť příjemné práci, nicméně záslužné ano. Z koho jiného si mají brát příklad naše děti, když ne z nás rodičů a prarodičů. A věřte, že nějaký ten papírek nevědomky občas odlétne každému. Mně jistě také. Proto budu ráda za každého, kdo přijde v den konání na místa uvedená v tabulce a pomůže.

Děkuji Vám za vstřícnost a ochotu společně s námi všemi postupně naplňovat představy a cíle Zdravých měst i u nás ve Vimperku.


Renata Lešková
odbor ŠK


Číslo

lokalita

patron

místo setkání

poznámka

Místo pro uložení odpadu

1

K Rokli, Luční

Ing. Petr Samek

Vjezd na parkoviště v Luční ulici

 

Točna v ulici K Rokli

Vjezd na parkoviště v ulici Luční

4

Horní Mírovka

Jan Hanžl

U pekárny

Pod Pekárnou, Mírová 453 -460

Před č. 453

3

SNP

Mgr. Kuncl

Čp. 465

461 - 468

Před č. 465

2

Dolní Mírovka

JUDr. Tomáš Samek

U přechodu nad školou

424- 429, 432-436

Kontejnery před č. 424 (u přechodu nad školou)

5

Kolem Detvy

Dobrovolníci + děti

U Detvy

Mírová 407 – 410, 421-423, 430, 431

Parkoviště za Detvou

Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku