Kultura - upozornění

 

Městský úřad Vimperk oznamuje , že Krajský úřad Jihočeského kraje zveřejnil grantový program v oblasti "Podpora živé kultury pro rok 2011".

Cílem grantového programu je podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. 

Doba vyhlášení  začíná  16. února 2011 a konří  15. března 2011.V tomto časovém intervalu bude vyhlašovatel přijímat žádosti o finanční příspěvek

Bližší informace pro žadatele přinášíme v následujícím přehledu, kde jsou i kontakty na zodpovědné pracovníky krajského úřadu.

 

Dr.M.Beneš, MěÚ Vimperk

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče

Informace

č. 3/2011/2/OKPP

 

Grantový program Podpora živé kultury

 Tento grantový program bude vyhlášen rovněž 16. února 2011 (v závislosti na schválení dokumentů pro žadatele Zastupitelstvem Jihočeského kraje 15. 2. 2011). Administrátorem programu je odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK. Odbor kultury a památkové péče je odborným garantem.

 

Cílem grantového programu je podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. 

 

Celková alokace činí 4 000 000,- Kč. Finanční podpora z prostředků Jihočeského kraje může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu (subjekty působící na neziskovém základě), max. 50% celkových nákladů projektu (subjekty působící na ziskovém základě). Zbývajících 30% či 50% činí vlastní podíl žadatele. Min. výše grantu bude 30 000,- Kč, max. výše 200 000,- Kč.

 

Oprávnění žadatelé o grant:

  • obce Jihočeského kraje a svazky obcí,
  • fyzické a právnické osoby (působící především v oblasti kultury i se sídlem mimo Jihočeský kraj, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji),
  • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy),
  • organizace zřizované krajem,
  • organizace zřizované obcemi,
  • státem zřízené organizace

 

Žádost musí být podána v elektronické formě a zároveň v jednom tištěném provedení s povinnými přílohami:

1. Kopie statutu, resp. stanov žadatele (nevyžaduje se u měst a obcí), u dobrovolných svazků obcí smlouvu o založení DSO dle § 49 a násl. č. 128/2000 Sb., příp. výpis z obchodního resp. obdobného rejstříku, nebo živnostenské oprávnění.

2.Kopie poslední schválené finanční zprávy a finanční výkazy žadatele (nevyžaduje se u měst a obcí).

3.Kopie dokladu o přidělení IČ.

 

Termín ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2011 do 14.00h

 

Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu podá:

  • Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Mgr. Jan Vodička, tel.: 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz a Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, e-mail: boukalova@kraj-jihocesky.cz

 

Odborné dotazy:

  • Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury, Alena Janků, tel.: 386 720 532,

e-mail: janku@kraj-jihocesky.cz

 

 

Veškeré dokumenty pro žadatele budou umístěny na webových stránkách Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz v sekci Granty, Fondy EU -> Granty a příspěvky Jihočeského kraje -> Aktuální výzvy.

 

Ing. Kamila Hrabáková

vedoucí odboru kultury a památkové péče

 

Určeno pro: všechny obce Jihočeského kraje

České Budějovice 26. ledna 2011

 

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku