Podklady pro zasedání zastupitelstva 05.08.2019

Program zastupitelstva [PDF 267 kB]

  Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Návrh smlouvy o finanční podpoře skupiny MAS Šumavsko, z. s.
4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
6.1. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
6.2. Návrh č. 6
6.3. Návrh č. 7
6.4. Návrh č. 8
6.5. Návrh č. 9
6.6. stanovisko pořizovatele
7. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Vimperk
7.1. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
7.2. Protokol o kontrole
7.3. Procesní ukončení kontroly
7.4. Sdělení o způsobu nápravy nedostatků
7.5. Přehled OZV a Nařízení
8. Různé
8.1. Žádost o převod pozemků od SPÚ
9. Diskuse (bez materiálu)
10. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku