Podklady pro zasedání zastupitelstva 24.06.2019

Program zastupitelstva [PDF 272 kB]

  Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk - zveřejněný záměr
č. 17/10/2019
b) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví
města Vimperk
c) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú.
Vimperk do vlastnictví města Vimperk
d) Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví
města Vimperk
4. Návrh rozpočtových opatření
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
6. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
6.1. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
6.2. Návrh č. 5
6.3. Stanovisko k návrhu č.5
7. Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
7.1. Zápis ze Sportovní komise
7.2. Materiál k projednání
8. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve Vimperku
9. Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
10. Volba předsedy kontrolního výboru
11. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
12. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
12.1. Předložení materiálu RM
12.2. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
13. Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice 
13.1. Návrh usnesení
13.2. Zápis osadního výboru Bořanovice
14. Různé (bez materiálu)
15. Diskuse (bez materiálu)
16. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku