Podklady pro zasedání zastupitelstva 20.05.2019

Program zastupitelstva [PDF 287 kB]

  Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 14/08/2019
b) Prodej části stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) v k. ú. Boubská – zveřejněný záměr č. 15/08/2019
c) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
d) Návrh Dohody o narovnání se společností VAVI s. r. o.
4. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
5. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
5.1 Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
5.2 návrh č. 1
5.3 návrh č. 2
5.4 návrh č. 3
5.5 návrh č. 4
5.6 stanovisko od JčK
5.7 stanovisko pořizovatele
6. Přehled pohledávek k 31.03.2019
7. Přehled rozpočtových opatření
8. Návrh rozpočtových opatření
9. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018
10. Návrhy na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk na program prevence kriminality jednotlivých škol
10.1 Dotace komise prevence
10.2 Gymnázium I
10.3 Nerudova I
10.4 Smetanova I
10.5 TGM I
11. Zřízení osadního výboru místní části Boubská
12. Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů a výboru pro rozvoj města Vimperk
13. Různé (bez materiálu)
14. Diskuse (bez materiálu)
15. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku