Podklady pro zasedání zastupitelstva 08.04.2019

Program zastupitelstva [PDF 150 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Prodej pozemku parc. č. 851/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 04/02/2019

b)

Odkoupení dlouhodobého hmotného majetku - mobilní zasněžovací systém   1. etapa areálu Vodník

4.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk

5.

Oprava schváleného rozpočtu města Vimperk na rok 2019

6.

Návrh rozpočtových opatření

 7.

Žádost Národního památkového ústavu o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk na provoz muzea na Státním zámku Vimperk

8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místních poplatcích 
10. Program regenerace MPZ Vimperk 2019 - poskytnutí příspěvku na obnovu Kostela Navštívení Panny Marie, Vimperk – obnova všech vstupních dveří do objektu 
10.1. Příspěvky
10.2. Hodnocení žádostí
11.

Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk

 12.

Návrh na vstup města Vimperk do asociace Národní síť Zdravých měst ČR

12.1. Deklarace
12.2. Materiál do zastupitelstva města - Členství NSZM
12.3. Přínosy pro členy
12.4. Základní informace
13.

Vyvolání dohadovacího řízení k negativnímu stanovisku Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci vypořádání námitky č. 1 k návrhu změny č. 2 Územního plánu Vimperk

13.1. 00400 JC 19 ZM kraj. raz Vimperk OV Vodnik
13.2. Materiál do zastupitelstva města - Vyvolani dohadovacího rizeni změna c2. UP Vimperk
13.3. Stanovisko
13.4. Vyjádření k negativnímu stanovisku KÚ k námitce č. 1
13.5. Zpráva KR Vodník Vimperk
14. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Vimperk týkající se pořizování změny   č. 2 Územního plánu Vimperk 
14.1. Materiál do ZM 
14.2. Příloha č.1
14.3. Příloha č.2
14.4. Příloha č.3
14.5. Príloha č.4
14.6. Príloha č.5
14.7. Príloha č.6
14.8. Príloha č.7
14.9. Príloha č.8
 14.10. Príloha č.9
 15.  Různé (bez materiálu)
16. Diskuse (bez materiálu)
17. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku