Podklady pro zasedání zastupitelstva 26.02.2019

Program zastupitelstva [PDF 268 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Prodej pozemku parc. č. 851/1 v k. ú. Vimperk – záměr č. 04/02/2019

b)

Prodej části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Vimperk – záměr
č. 05/03/2019

 c) Prodej části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov, osada Modlenice – záměr č. 06/03/2019
 d) Prodej pozemků pod rodinnými domy v k. ú. Boubská - lokalita Za Vrchem 
 e) Návrh smlouvy o předání projektových dokumentací zpracovaných na stavbu ZTV Hrabice a návrh podlicenční smlouvy 
4.

Přehled pohledávek města Vimperk

5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
6. Návrh rozpočtových opatření 
6.1 Návrh rozpočtových opatření 
 6.2 Doplnění 
 7. Žádost o přidělení dotace na projekt Služba pro rodiny s dětmi v roce 2019 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje
 8.1 Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“ 
 8.2 Materiál - oprava
9. Územní studie veřejného prostranství vybraných obcí ORP Vimperk 
10. Rezignace člena kontrolního výboru 
 11.  Různé
 11.1 Zápis z jednání Výboru pro rozvoj města
11.2 Zápis z osadního výboru
12. Diskuse (bez materiálu)
13. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku