Podklady pro zasedání zastupitelstva 26.02.2019

Program zastupitelstva [PDF 268 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Prodej pozemku parc. č. 851/1 v k. ú. Vimperk – záměr č. 04/02/2019

b)

Prodej části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Vimperk – záměr
č. 05/03/2019

 c) Prodej části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov, osada Modlenice – záměr č. 06/03/2019
 d) Prodej pozemků pod rodinnými domy v k. ú. Boubská - lokalita Za Vrchem 
 e) Návrh smlouvy o předání projektových dokumentací zpracovaných na stavbu ZTV Hrabice a návrh podlicenční smlouvy 
4.

Přehled pohledávek města Vimperk

5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
6. Návrh rozpočtových opatření 
6.1 Návrh rozpočtových opatření 
 6.2 Doplnění 
 7. Žádost o přidělení dotace na projekt Služba pro rodiny s dětmi v roce 2019 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje
 8.1 Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“ 
 8.2 Materiál - oprava
9. Územní studie veřejného prostranství vybraných obcí ORP Vimperk 
10. Rezignace člena kontrolního výboru 
 11.  Různé
 11.1 Zápis z jednání Výboru pro rozvoj města
11.2 Zápis z osadního výboru
12. Diskuse (bez materiálu)
13. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku