Podklady pro zasedání zastupitelstva 28.01.2019

Program zastupitelstva [PDF 277 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Prodej částí pozemků u autobusového nádraží v Nádražní ulici a zřízení práva stavby pro novou prodejnu trafiky

b)

Žádost o souhlas s úhradou dluhu

4.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk

5.

Návrh rozpočtových opatření

 6. Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2019
 7.

Návrh na poskytnutí dotace společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o. na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2019

 8.

Žádost o dotaci na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“ včetně schválení projektu následného využití

8.1 Podklady pro zastupitelstvo
8.2 Výzva k podání žádosti 
8.3 Zásady programu
8.4 Příloha č.5 
9.

Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk

10.

Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 2 Územního plánu Vimperk

11.

Program regenerace MPZ Vimperk 2019 – dotační program města

 11.1 Vyhlášení dotačního programu 
11.2 Návrh znění Programu
11.3 Příloha č.1 - žádost
11.4 Příloha č.2 - žávěrečné vyúčtování
11.5 Příloha č.3 - Vzor smlouvy 
 12.

Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

 13.

Jmenování členů osadních výborů místní části – Bořanovice, Hrabice, Křesánov, Cejsice, Modlenice, Lipka, U Sloupů

13.1 Osadní výbory  - jmenování členů 
13.2 Průvodní dopis
14.

Pověření Rady města Vimperk vypsáním výběrového řízení na pozici městského architekta (externí konzultant)

 14.1 Materiál do zastupitelstva města 28.1. - Mestsky architekt 
 14.2 Statut městského architekta Vimperk 
14.3 Výběrové řízení 
 15.

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

 16.

Řešení sporu se společností ENVI-PUR s. r. o.

 17.

Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Vimperk

 18.  Různé
 18.1 změnový list č.1
18.2 Zápis kontrolního výboru - Průvodní dopis 
 18.3 Zápis kontrolního výboru 
19. Diskuse (bez materiálu)
20. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku