Podklady pro zasedání zastupitelstva 17.12.2018

Program zastupitelstva [PDF 275 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru                   č. 59/26/2018

b) Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
c) Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
d) Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
e)

Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu

f)

Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská

g) Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
4.

Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem

5. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
 5.1. Akční plán
5.2 ZM Akční plán -2019
 6. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018 
 7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
8.

Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku

9. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019 
 9.1 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
 9.2 Zápis z jednání finančního výboru
10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
11. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
12. Různé (bez materiálu)
13. Diskuse (bez materiálu)
14. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku