Podklady pro zasedání zastupitelstva 05.11.2018

Program zastupitelstva [PDF 136 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, schválení programu jednání (bez materiálu)
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise (bez materiálu)
3. Jednání a zpráva mandátové komise (bez materiálu)
4. Složení slibu členů zastupitelstva města (bez materiálu)
5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk (bez materiálu)
6. Volba orgánů zastupitelstva města - finančního a kontrolního výboru (bez materiálu)
7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
8. Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města (bez materiálu)
9. Různé
10. Diskuse (bez materiálu)
11. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku