Podklady pro zasedání zastupitelstva 05.11.2018

Program zastupitelstva [PDF 136 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, schválení programu jednání (bez materiálu)
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise (bez materiálu)
3. Jednání a zpráva mandátové komise (bez materiálu)
4. Složení slibu členů zastupitelstva města (bez materiálu)
5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk (bez materiálu)
6. Volba orgánů zastupitelstva města - finančního a kontrolního výboru (bez materiálu)
7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
8. Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města (bez materiálu)
9. Různé
10. Diskuse (bez materiálu)
11. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

23.7.2019

Jaká bude letní scéna a arboretum?

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku