Podklady pro zasedání zastupitelstva 03.09.2018

Program zastupitelstva [PDF 37 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálů)
2. Kontrola usnesení (bez materiálů)
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku parc. č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
b) Prodej pozemku parc. č. 2522/61 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
c) Prodej pozemku parc. č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
d) Prodej částí pozemků parc. č. 2522/1 a parc. č. 2522/162 a celého pozemku parc. č. 2531/2 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
e) Prodej pozemku parc. č. 307 a částí pozemků parc. č. 306 a parc. č. 377/1 v k. ú. Vimperk v okolí Státního zámku Vimperk
f) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1842/23 v k. ú. Vimperk
g) Odkoupení pozemků parc. č. 1842/69 a parc. č. 1842/71 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
4. Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích
4.1 Návrh OZV 3-2018-důvodová zpráva
4.2 OZV č.3-2018
4.3 Příloha č1 k OZV-3-2018-Seznam parcel VP
4.4 Příloha č2 k OZV 3-2018-historická část města
4.5 Příloha č4 k OZV 3-2018-volné pobíhání psů
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Přehled pohledávek města Vimperk
8. Žádost Národního památkového ústavu o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk na provoz muzea na Státním zámku Vimperk
9. Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Druhá část třetí etapy výstavby skládky TKO Pravětín“
10. Zřízení osadního výboru pro osadu Bořanovice
11. Různé (bez materiálů)
12. Diskuse (bez materiálů)
13. Závěr (bez materiálů)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku