Podklady pro zasedání zastupitelstva 03.09.2018

Program zastupitelstva [PDF 37 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálů)
2. Kontrola usnesení (bez materiálů)
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku parc. č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
b) Prodej pozemku parc. č. 2522/61 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
c) Prodej pozemku parc. č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
d) Prodej částí pozemků parc. č. 2522/1 a parc. č. 2522/162 a celého pozemku parc. č. 2531/2 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
e) Prodej pozemku parc. č. 307 a částí pozemků parc. č. 306 a parc. č. 377/1 v k. ú. Vimperk v okolí Státního zámku Vimperk
f) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1842/23 v k. ú. Vimperk
g) Odkoupení pozemků parc. č. 1842/69 a parc. č. 1842/71 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
4. Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích
4.1 Návrh OZV 3-2018-důvodová zpráva
4.2 OZV č.3-2018
4.3 Příloha č1 k OZV-3-2018-Seznam parcel VP
4.4 Příloha č2 k OZV 3-2018-historická část města
4.5 Příloha č4 k OZV 3-2018-volné pobíhání psů
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Přehled pohledávek města Vimperk
8. Žádost Národního památkového ústavu o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk na provoz muzea na Státním zámku Vimperk
9. Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Druhá část třetí etapy výstavby skládky TKO Pravětín“
10. Zřízení osadního výboru pro osadu Bořanovice
11. Různé (bez materiálů)
12. Diskuse (bez materiálů)
13. Závěr (bez materiálů)

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku