Podklady pro zasedání zastupitelstva 09.08.2018

Program zastupitelstva [PDF 263 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálů)
2. Kontrola usnesení (bez materiálů)
3. Aktualizace Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku
3.1 Materiál k projednání zastupitelstvu města
3.2 Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku [105 MB]
3.3 Rozpočty
3.3.1 1. Etapa
3.3.2 2. Etapa
3.3.3 3. Etapa
3.3.4 4. Etapa
3.3.5 5. Etapa
3.3.6 6. Etapa
3.3.7 7. Etapa
3.3.8 8. Etapa
3.3.9 9. Etapa
3.3.10 10. Etapa
3.3.11 11. Etapa
3.3.12 Souhrnný rozpočet
 3.4. Výkresová část
3.4.1 Situace_širší vztahy M 10 000
3.4.2 Situace_stávající stav M 1000
3.4.3 Situace dopravní řešení M 1000
3.4.4 Situace komunikace pro chodce a cyklisty M 1000
3.4.5 Celková situace M 500 
4. Různé
4.1 Aktualizovaný ceník MHD od 01092018
5. Diskuse (bez materiálů)
6. Závěr (bez materiálů)

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku