Město Vimperk    Aktuality    2018

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

V dubnu 2018 zahájila místní akční skupina Šumavsko,z.s. realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II. Jde o pokračování plánování aktivit s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. V průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci dokumentu Místního akčního plánu (MAP). Novinkou MAP II je realizace vybraných neinvestičních aktivit z předešlého plánování – vzdělávací aktivity, besedy, výjezdní vzdělávací programy pro děti a žáky, podpora zájmových a volnočasových aktivit, podpora akcí pro rodiče, děti, žáky i veřejnost apod.

Jak se můžete Vy a Vaše organizace zapojit a jaké jsou výhody zapojení do MAP II?

  • Možnost zapojit se do činnosti pracovních skupin MAPII (pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro další témata)
  • možnost zapojit se do aktivit spolupráce a získat finance na jejich realizaci,
  • přístup k informacím z oblasti strategického plánování a informací o možnostech čerpání dotací pro oblast školství,
  • každá zapojená škola získá zpracovaný plán potřeb školy/strategii rozvoje školy,
  • možnost účasti na vzdělávacích akcích a dalších aktivitách,
  • výměna zkušeností, navázání partnerství a další.

Aktuální informace naleznete na www.massumavsko.cz. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o účasti v pracovních skupinách kontaktujte Janu Dolanskou MAS Šumavsko, z.s., dolanska@massumavsko.cz.

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku