Město Vimperk    Aktuality    2018

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

V dubnu 2018 zahájila místní akční skupina Šumavsko,z.s. realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II. Jde o pokračování plánování aktivit s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. V průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci dokumentu Místního akčního plánu (MAP). Novinkou MAP II je realizace vybraných neinvestičních aktivit z předešlého plánování – vzdělávací aktivity, besedy, výjezdní vzdělávací programy pro děti a žáky, podpora zájmových a volnočasových aktivit, podpora akcí pro rodiče, děti, žáky i veřejnost apod.

Jak se můžete Vy a Vaše organizace zapojit a jaké jsou výhody zapojení do MAP II?

  • Možnost zapojit se do činnosti pracovních skupin MAPII (pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro další témata)
  • možnost zapojit se do aktivit spolupráce a získat finance na jejich realizaci,
  • přístup k informacím z oblasti strategického plánování a informací o možnostech čerpání dotací pro oblast školství,
  • každá zapojená škola získá zpracovaný plán potřeb školy/strategii rozvoje školy,
  • možnost účasti na vzdělávacích akcích a dalších aktivitách,
  • výměna zkušeností, navázání partnerství a další.

Aktuální informace naleznete na www.massumavsko.cz. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o účasti v pracovních skupinách kontaktujte Janu Dolanskou MAS Šumavsko, z.s., dolanska@massumavsko.cz.

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku