Město Vimperk    Aktuality    2018

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

V dubnu 2018 zahájila místní akční skupina Šumavsko,z.s. realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II. Jde o pokračování plánování aktivit s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. V průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci dokumentu Místního akčního plánu (MAP). Novinkou MAP II je realizace vybraných neinvestičních aktivit z předešlého plánování – vzdělávací aktivity, besedy, výjezdní vzdělávací programy pro děti a žáky, podpora zájmových a volnočasových aktivit, podpora akcí pro rodiče, děti, žáky i veřejnost apod.

Jak se můžete Vy a Vaše organizace zapojit a jaké jsou výhody zapojení do MAP II?

  • Možnost zapojit se do činnosti pracovních skupin MAPII (pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro další témata)
  • možnost zapojit se do aktivit spolupráce a získat finance na jejich realizaci,
  • přístup k informacím z oblasti strategického plánování a informací o možnostech čerpání dotací pro oblast školství,
  • každá zapojená škola získá zpracovaný plán potřeb školy/strategii rozvoje školy,
  • možnost účasti na vzdělávacích akcích a dalších aktivitách,
  • výměna zkušeností, navázání partnerství a další.

Aktuální informace naleznete na www.massumavsko.cz. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o účasti v pracovních skupinách kontaktujte Janu Dolanskou MAS Šumavsko, z.s., dolanska@massumavsko.cz.

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku