Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

logo Chumanová_malé       

Dne 5. 2. 2014 se sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, Města Vimperk a příslušných odborů s obyvateli sídliště, aby se společně domluvili na budoucí podobě parku. Přítomen byl i projektant, který požadavky obyvatelů zapracuje do projektové dokumentace.

Již jsme se dohodli, že park bude mít přírodní podobu. To znamená, že jako hlavní materiály budou použity kámen a dřevo. Bude tam mít pískoviště, jednoduché prvky pro děti, ohniště a lavičky. Upřesněn byl i povrch hřiště.

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Až bude hotová projektová dokumentace a současné návrhy, které jsou dohodnuty, budou převedeny do konkrétních nákresů a plánů, dojde znovu k setkání s obyvateli sídliště. Jsme rádi, že místní park chtějí a mají zájem o jeho zbudování.

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

 

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Doufáme, že se nám společně podaří celý projekt dokončit. Věříme také, že seženeme potřebné prostředky na jeho realizaci. Když se celá věc podaří, sejdeme se již v srpnu v pěkném prostředí nového parku.

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Přispět na tento projekt může každý. Číslo účtu OS Stanislavy Chumanové je 27-7823390427/0100. Pomoci můžete také svojí účastí na akcích Občanského sdružení.

Nejbližší připravované akce jsou:

29. 3. 2014 Charitativní koncert Dechovky ZUŠ Vimperk od  15 hodin v Cihelně

25.4.2014  Discoples od 20 hodin ve Hvězdě

 

Děkujeme Vám všem za podporu a těšíme se na shledanou.

Věra Vávrová,

OS Stanislavy Chumanové

 

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku