Park nad pekárnou má již reálnou podobu

Dne 5.3.2014, jak bylo slíbeno, se opět sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, města Vimperk, odboru životního prostředí a projektanta s obyvateli sídliště.

Obyvatelé  byli  seznámeni  již  s  finální  podobou  Parku, ve  které  jsou promítnuty jejich připomínky a požadavky. Projekt a návrh Parku, který si mohl každý odnést, se obyvatelům líbil. Bylo zmíněno, že jsou velice rádi, že v těchto místech něco takového vznikne, protože zde takové místo chybí. Zahájení prací by mělo začít již v březnu a za pomocí všech se snad v srpnu sejdeme na otevření a předání Parku obyvatelům sídliště.

Přispět a pomoci může každý svojí účastí na akcích občanského sdružení, které se konají:

29. 3. 2014 charitativní koncert Dechovky ZUŠ Vimperk od 15 hodin v Cihelně

25. 4 2014 Discoples od 20 hodin ve Zlaté Hvězdě.

 

Příspěvky možno zasílat na č. účtu 27-7823390427/0100.

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou
 

Děkujeme všem za pomoc a podporu.

Věra Vávrová

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku