Park nad pekárnou má již reálnou podobu

Dne 5.3.2014, jak bylo slíbeno, se opět sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, města Vimperk, odboru životního prostředí a projektanta s obyvateli sídliště.

Obyvatelé  byli  seznámeni  již  s  finální  podobou  Parku, ve  které  jsou promítnuty jejich připomínky a požadavky. Projekt a návrh Parku, který si mohl každý odnést, se obyvatelům líbil. Bylo zmíněno, že jsou velice rádi, že v těchto místech něco takového vznikne, protože zde takové místo chybí. Zahájení prací by mělo začít již v březnu a za pomocí všech se snad v srpnu sejdeme na otevření a předání Parku obyvatelům sídliště.

Přispět a pomoci může každý svojí účastí na akcích občanského sdružení, které se konají:

29. 3. 2014 charitativní koncert Dechovky ZUŠ Vimperk od 15 hodin v Cihelně

25. 4 2014 Discoples od 20 hodin ve Zlaté Hvězdě.

 

Příspěvky možno zasílat na č. účtu 27-7823390427/0100.

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou

Park nad pekárnou
 

Děkujeme všem za pomoc a podporu.

Věra Vávrová

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku