COVID 19 – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Máte otázky, nevíte kam zavolat? 

Město Vimperk zřizuje telefonní informační linku, na které je možné získat odpovědi na časté otázky, nabídnout i požádat o pomoc. Dovoláte se na Městskou policii Vimperk 388 414 365. Tato linka funguje 24 hodin.

Potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem?

  • Volejte na linky Státního zdravotního ústavu, které jsou nonstop: 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. Bohužel linky jsou přetížené, obrňte se trpělivostí.

  • Pohotovostní linka jihočeské krajské hygienické stanice je 736 514 386

  • Celostátní informační linka je 1212

 

Oficiální informace o koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz.

Co máme dělat, když mám příznaky koronaviru?

Koronavirus má podobné příznaky jako chřipka - teplota přes 38 stupňů, únava, suchý kašel, někteří pacientimají rýmu, bolest v krku nebo průjem.

Kontaktujte svého obvodního lékaře. Nechoďte však k němu do ordinace, ozvěte se mu po telefonu, e-mailu či podobným způsobem.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší pomocí malých kapének, které vznikají při kýchání, kašlání, ale i během běžné řeči, kdy člověk prská sliny. Proto zdravotníci doporučují držet se více než jeden metr od nemocných.

Co máme dělat, když se vrátím z rizikové oblasti?

Kontaktujte po příjezdu svého obvodního lékaře. Nechoďte však k němu do ordinace, ozvěte se mu po telefonu, e-mailu či podobným způsobem.

Jaká je nejlepší prevence?

Nejdůležitější je dodržovat přísná hygienická opatření, zejména pak pravidelné umývání rukou mýdlem nebo antibakteriálními gely s obsahem alkoholu.

Neumytýma rukama si nesahejte na obličej. Pokud máte k dispozici roušku, používejte ji, chráníte sebe i své okolí.

Snažte se vyvarovat kontaktu s lidmi, kteří mají příznaky nachlazení.

Potřebujete navštívit svého ošetřujícího lékaře.?

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky, zavolejte mu. Zvažte nutnost této návštěvy a pokud to není kritické, domluvte si telefonicky jiný termín návštěvy.

Kde se můžete nechat nejblíže otestovat na koronavir?

Místem pro testování je nemocnice České Budějovice. Vzhledem k velkému nárůstu testovaných osob, jsou přednostně testovány osoby s podezřením na nákazu.

KARANTÉNA

Kdo Vám může nařídit domácí karanténu?

Kontaktujte svého obvodního lékaře, který Vám na dálku oficiálně nařídí čtrnáctidenní karanténu a vypíše i e-neschopenku. V takovém případě Vám bude náležet 60 procent platu.

Jak by měla vypadat domácí karanténa?

Pokud to dispozice vašeho bytu umožňují, vyčleňte člověku samostatný pokoj, do kterého by nikdo jiný chodit neměl. V opačném případě se snažte omezit kontakt s tímto člověkem na minimum.

Pokud se tento člověk pohybuje i v jiných pokojích, měl by mít nasazenou roušku.

Smrkejte výhradně do jednorázových kapesníků, které ihned po použití zavře do igelitového sáčku. Pokaždé, když se vysmrkáte, kýchnete či odkašlete, byste si měli omýt ruce vodou s mýdlem, optimální je používat desinfekci.

Máte chatu/chalupu/mimo své trvalé bydliště a chcete tam trávit karanténu?

Ano, ale musíte se chovat podle usnesení Vlády České republiky ze dne 15.03.2020, více zde.

Co se stane, když karanténu porušíte?

Především tím ohrožujete své blízké a spoluobčany, kterým tím můžete způsobit závažné komplikace. Je totiž prokázáno, že nejvíce jste infekční v té době, kdy na sobě nepozorujete žádné příznaky. 

Pokud se vrátíte z rizikové oblasti, ihned se ohlaste svému lékaři. Neohlásíte-li se lékaři, hrozí vám pokuta až 3 000 000 Kč. Stejná sankce hrozí i tomu, kdo následně domácí karanténu bude porušovat.

Co máme dělat, když je někdo ze sousedů v domě v karanténě?

I kdyby jste měli podezření, že člověk žijící ve vaší blízkosti opravdu trpí koronavirem, chovejte se rozumně a ohleduplně. I v případě pouhého setkání se například na chodbě bytového domu by k nákaze dojít nemělo. Snažte se dočasně eliminovat setkání, ale chovejte se k sobě vzájemně ohleduplně.

OSTATNÍ

Kde můžeme sehnat roušku a respirátor?

Jejich prodej vláda reguluje a momentálně je výrobci mohou dodávat pouze státu, aby bylo možné zásobovat především zdravotníky, kteří nám pomáhají. Město Vimperk žádné roušky od státu k dispozici nemá a v blízké době ani mít nebude. V současné době jsou na internetu k dispozici návody, jak si roušku vyrobit. Kontakt na vimperského výrobce: jirkavavra@vavi.cz. Bohužel, i tato firma přednostně řeší požadavky zdravotnických zařízení a „osob v první linii“. V rámci možností se budou koordinátoři města snažit propojit poptávající i s dalšími lokálními výrobci roušek (dobrovolníky). Sledujte informační kanály města Vimperk.

Jste senior a potřebujete nakoupit a donést oběd či léky?

Tuto službu je možné si domluvit na tel. čísle: 773 754 801. Rovněž se nám hlásí dobrovolníci, které rádi využijeme v případě, že nebudeme schopni službu zajistit svépomocí.

Potřebujete si vyřídit bezodkladnou věc na úřadě?

Telefonicky kontaktujte našeho zaměstnance. Návštěva úřadu je možná pouze v neodkladných
a závažných případech. (https://www.mu.vimperk.cz/cz/telefonni-seznam-mestskeho-uradu-vimperk/48/)

Osobně donesené dokumenty se přijímají pouze v budově Steinbrenerova č.p. 6, v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin. Ostatní hodiny a dny je Městský úřad uzavřen.

Potřebujete zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu?

Telefonicky kontaktujte paní Jitku Boškovou (388 402 237), která Vám přidělí variabilní symbol a sdělí číslo účtu pro bezhotovostní platbu. Hotovostní platba zatím možná není.

Potřebujete zaplatit poplatek za psa?

Telefonicky kontaktujte paní Zdeňku Filipovou (388 402 219), která Vám přidělí variabilní symbol a sdělí číslo účtu pro bezhotovostní platbu. Hotovostní platba zatím možná není.

Máte poruchu v městském bytě?

Kontaktujte Městskou správu domů s. r. o. na tel. čísle: 739 455 849 nebo 736 672 135.

e-mail: kaifermesd@seznam.cz

Máte obavy, že může být voda z kohoutku infikována koronavirem?

Státní zdravotní ústav toto považuje za nepravděpodobné, aby se koronavirus dostal do zdrojů vody, jak v Česku, tak celosvětově.

Může koronavirus chytit moje kočka nebo pes?

Světová zdravotnická organizace neeviduje jediný případ, kdy by došlo k nakažení psa nebo kočky, stejně tak se neprokázalo, že by byli přenašeči viru.

Proč nebyla uzavřena poliklinika ve Vimperku?

Uzavření polikliniky bylo konzultováno s hygienou a na základě prováděných pravidelných úklidů, není bezprostředně nutné polikliniku uzavírat. Závažným důvodem je také zajištění základní péče pro klienty praktických lékařů.

Potřebuji akutně ošetřit své dítě

Volejte Mudr. Řezníková telefon: 734 523 238

Jaké ordinační hodiny mají lékaři ve Vimperku

Kontakt s lékařem je pouze po telefonické domluvě předem nebo elektronickou cestou.

Do ordinací je možný vstup pouze s rouškou na obličeji a nebo s obdobnou náhražkou!!!

Provoz ordinací závisí na stavu dodání ochranných pomůcek.

Aktuální přehled je k dispozici zde.

Jak dlouho virus přežívá ve vzduchu?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu, právě na obličej si saháme nevědomky prakticky neustále. Doporučení expertů zní vědomě se těmto dotekům vyhýbat.

Virus se nevznáší volně vzduchem, je vázán na substrát (v tomto případě sekrety dýchacích cest). Podle nedávné studie Princetonské university, publikované v časopise The New England Journal of Medicine, je virus způsobující COVID-19 schopen ve formě aerosolu přežívat cca 3 hod.

Jak dlouho virus přežívá na předmětech?

Podle zmíněné studie Princetonské university je virus způsobující COVID-19 schopen přežívat na površích od 8 (měď), přes 24 (nerezová ocel, teoreticky i papír/bankovky), až po 48 hod. (plast). Z povrchu se nelze infikovat vdechnutím kapének do dýchacích cest, ale pouze mechanickým přenosem na sliznici (např. rukou do oka nebo úst). Tomu účinně brání desinfekce rukou a bránění se dotykům obličeje.

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku