COVID 19 – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Máte otázky, nevíte kam zavolat? 

Město Vimperk zřizuje telefonní informační linku, na které je možné získat odpovědi na časté otázky, nabídnout i požádat o pomoc. Dovoláte se na Městskou policii Vimperk 388 414 365. Tato linka funguje 24 hodin.

Potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem?

  • Volejte na linky Státního zdravotního ústavu, které jsou nonstop: 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. Bohužel linky jsou přetížené, obrňte se trpělivostí.

  • Pohotovostní linka jihočeské krajské hygienické stanice je 736 514 386

  • Celostátní informační linka je 1212

 

Oficiální informace o koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz.

Co máme dělat, když mám příznaky koronaviru?

Koronavirus má podobné příznaky jako chřipka - teplota přes 38 stupňů, únava, suchý kašel, někteří pacientimají rýmu, bolest v krku nebo průjem.

Kontaktujte svého obvodního lékaře. Nechoďte však k němu do ordinace, ozvěte se mu po telefonu, e-mailu či podobným způsobem.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší pomocí malých kapének, které vznikají při kýchání, kašlání, ale i během běžné řeči, kdy člověk prská sliny. Proto zdravotníci doporučují držet se více než jeden metr od nemocných.

Co máme dělat, když se vrátím z rizikové oblasti?

Kontaktujte po příjezdu svého obvodního lékaře. Nechoďte však k němu do ordinace, ozvěte se mu po telefonu, e-mailu či podobným způsobem.

Jaká je nejlepší prevence?

Nejdůležitější je dodržovat přísná hygienická opatření, zejména pak pravidelné umývání rukou mýdlem nebo antibakteriálními gely s obsahem alkoholu.

Neumytýma rukama si nesahejte na obličej. Pokud máte k dispozici roušku, používejte ji, chráníte sebe i své okolí.

Snažte se vyvarovat kontaktu s lidmi, kteří mají příznaky nachlazení.

Potřebujete navštívit svého ošetřujícího lékaře.?

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky, zavolejte mu. Zvažte nutnost této návštěvy a pokud to není kritické, domluvte si telefonicky jiný termín návštěvy.

Kde se můžete nechat nejblíže otestovat na koronavir?

Místem pro testování je nemocnice České Budějovice. Vzhledem k velkému nárůstu testovaných osob, jsou přednostně testovány osoby s podezřením na nákazu.

KARANTÉNA

Kdo Vám může nařídit domácí karanténu?

Kontaktujte svého obvodního lékaře, který Vám na dálku oficiálně nařídí čtrnáctidenní karanténu a vypíše i e-neschopenku. V takovém případě Vám bude náležet 60 procent platu.

Jak by měla vypadat domácí karanténa?

Pokud to dispozice vašeho bytu umožňují, vyčleňte člověku samostatný pokoj, do kterého by nikdo jiný chodit neměl. V opačném případě se snažte omezit kontakt s tímto člověkem na minimum.

Pokud se tento člověk pohybuje i v jiných pokojích, měl by mít nasazenou roušku.

Smrkejte výhradně do jednorázových kapesníků, které ihned po použití zavře do igelitového sáčku. Pokaždé, když se vysmrkáte, kýchnete či odkašlete, byste si měli omýt ruce vodou s mýdlem, optimální je používat desinfekci.

Máte chatu/chalupu/mimo své trvalé bydliště a chcete tam trávit karanténu?

Ano, ale musíte se chovat podle usnesení Vlády České republiky ze dne 15.03.2020, více zde.

Co se stane, když karanténu porušíte?

Především tím ohrožujete své blízké a spoluobčany, kterým tím můžete způsobit závažné komplikace. Je totiž prokázáno, že nejvíce jste infekční v té době, kdy na sobě nepozorujete žádné příznaky. 

Pokud se vrátíte z rizikové oblasti, ihned se ohlaste svému lékaři. Neohlásíte-li se lékaři, hrozí vám pokuta až 3 000 000 Kč. Stejná sankce hrozí i tomu, kdo následně domácí karanténu bude porušovat.

Co máme dělat, když je někdo ze sousedů v domě v karanténě?

I kdyby jste měli podezření, že člověk žijící ve vaší blízkosti opravdu trpí koronavirem, chovejte se rozumně a ohleduplně. I v případě pouhého setkání se například na chodbě bytového domu by k nákaze dojít nemělo. Snažte se dočasně eliminovat setkání, ale chovejte se k sobě vzájemně ohleduplně.

OSTATNÍ

Kde můžeme sehnat roušku a respirátor?

Jejich prodej vláda reguluje a momentálně je výrobci mohou dodávat pouze státu, aby bylo možné zásobovat především zdravotníky, kteří nám pomáhají. Město Vimperk žádné roušky od státu k dispozici nemá a v blízké době ani mít nebude. V současné době jsou na internetu k dispozici návody, jak si roušku vyrobit. Kontakt na vimperského výrobce: jirkavavra@vavi.cz. Bohužel, i tato firma přednostně řeší požadavky zdravotnických zařízení a „osob v první linii“. V rámci možností se budou koordinátoři města snažit propojit poptávající i s dalšími lokálními výrobci roušek (dobrovolníky). Sledujte informační kanály města Vimperk.

Jste senior a potřebujete nakoupit a donést oběd či léky?

Tuto službu je možné si domluvit na tel. čísle: 773 754 801. Rovněž se nám hlásí dobrovolníci, které rádi využijeme v případě, že nebudeme schopni službu zajistit svépomocí.

Potřebujete si vyřídit bezodkladnou věc na úřadě?

Telefonicky kontaktujte našeho zaměstnance. Návštěva úřadu je možná pouze v neodkladných
a závažných případech. (https://www.mu.vimperk.cz/cz/telefonni-seznam-mestskeho-uradu-vimperk/48/)

Osobně donesené dokumenty se přijímají pouze v budově Steinbrenerova č.p. 6, v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin. Ostatní hodiny a dny je Městský úřad uzavřen.

Potřebujete zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu?

Telefonicky kontaktujte paní Jitku Boškovou (388 402 237), která Vám přidělí variabilní symbol a sdělí číslo účtu pro bezhotovostní platbu. Hotovostní platba zatím možná není.

Potřebujete zaplatit poplatek za psa?

Telefonicky kontaktujte paní Zdeňku Filipovou (388 402 219), která Vám přidělí variabilní symbol a sdělí číslo účtu pro bezhotovostní platbu. Hotovostní platba zatím možná není.

Máte poruchu v městském bytě?

Kontaktujte Městskou správu domů s. r. o. na tel. čísle: 739 455 849 nebo 736 672 135.

e-mail: kaifermesd@seznam.cz

Máte obavy, že může být voda z kohoutku infikována koronavirem?

Státní zdravotní ústav toto považuje za nepravděpodobné, aby se koronavirus dostal do zdrojů vody, jak v Česku, tak celosvětově.

Může koronavirus chytit moje kočka nebo pes?

Světová zdravotnická organizace neeviduje jediný případ, kdy by došlo k nakažení psa nebo kočky, stejně tak se neprokázalo, že by byli přenašeči viru.

Proč nebyla uzavřena poliklinika ve Vimperku?

Uzavření polikliniky bylo konzultováno s hygienou a na základě prováděných pravidelných úklidů, není bezprostředně nutné polikliniku uzavírat. Závažným důvodem je také zajištění základní péče pro klienty praktických lékařů.

Potřebuji akutně ošetřit své dítě

Volejte Mudr. Řezníková telefon: 734 523 238

Jaké ordinační hodiny mají lékaři ve Vimperku

Kontakt s lékařem je pouze po telefonické domluvě předem nebo elektronickou cestou.

Do ordinací je možný vstup pouze s rouškou na obličeji a nebo s obdobnou náhražkou!!!

Provoz ordinací závisí na stavu dodání ochranných pomůcek.

Aktuální přehled je k dispozici zde.

Jak dlouho virus přežívá ve vzduchu?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu, právě na obličej si saháme nevědomky prakticky neustále. Doporučení expertů zní vědomě se těmto dotekům vyhýbat.

Virus se nevznáší volně vzduchem, je vázán na substrát (v tomto případě sekrety dýchacích cest). Podle nedávné studie Princetonské university, publikované v časopise The New England Journal of Medicine, je virus způsobující COVID-19 schopen ve formě aerosolu přežívat cca 3 hod.

Jak dlouho virus přežívá na předmětech?

Podle zmíněné studie Princetonské university je virus způsobující COVID-19 schopen přežívat na površích od 8 (měď), přes 24 (nerezová ocel, teoreticky i papír/bankovky), až po 48 hod. (plast). Z povrchu se nelze infikovat vdechnutím kapének do dýchacích cest, ale pouze mechanickým přenosem na sliznici (např. rukou do oka nebo úst). Tomu účinně brání desinfekce rukou a bránění se dotykům obličeje.

Aktuality

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

25.3.2020

Nová přísnější opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 23.3.2020 další mimořádné opatření, v kterém jsou upraveny podmínky pohybu osob na veřejnosti.

25.3.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020

Regulační opatření v dopravě - Veřejná linková doprava, Městská hromadná doprava, Drážní doprava - Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. do odvolání.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

23.3.2020

Nouzová sterilizace respirátorů a roušek

Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků je možné nouzově respirátory a roušky sterilizovat pro opakované použití. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze uvádí čtyři v domácnosti běžně dostupné možnosti.

23.3.2020

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Markovi Matouškovi za to, že Oblastní charitě Vimperk dne 17. 3. 2020 ve 12 hodin, daroval 500 ks ochranných roušek, které nutně potřebují naše zdravotní sestry i pracovnice v sociálních službách při poskytování péče seniorům v našem domově v Pravětíně i v domácnostech našich klientů na území celého okresu Prachatice.

23.3.2020

Informace pro pendlery jezdící za prací do sousední země

Pendler, který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ - "knížku přeshraničního pracovníka"

23.3.2020

Úklid společných prostor v domech

Při provádění úklidu společných prostor v domech ve správě MěSD s.r.o., ale i ostatních, žádáme o zintenzivnění a pečlivost úklidu. Při úklidu, prosíme nezapomínejte na madla, kliky (jak vchodových tak bytových dveří), držáků zábradlí apod... Úklid provádějte i s prostředky, které ještě máte.

23.3.2020

Oslov seniora

Máte ve svém okolí seniora, který je sám a potřeboval by pomoci? Oslovte ho a zeptejte se, zda nepotřebuje pomoci. Pokud o někom takovém víte, klidně kontaktujte naši informační linku 388 414 365.

20.3.2020

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Žádáme obyvatele města, kteří jsou v karanténě a ty, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19, aby věnovali zvýšenou pozornost nakládání s odpadem z domácnosti.

20.3.2020

Provozní doba BH Nemocnice Vimperk a.s.

Budou poskytovány konzultace po telefonu nebo e-mailem.

20.3.2020

Informace o provozu lékáren

Všechny lékárny mají otevřeno od pondělí do pátku. Rovněž upozorňujeme, že každý den je vymezen čas pro seniory od 10.00 do 12.00 hodin.

20.3.2020

Změna otevírací doby pošty

Od 19.3.2020 bude pošta Vimperk na základě rozhodnutí Krizového štábu České pošty otevřena následovně: PO - PÁ od 08:00 do 16:00 hodin SOBOTA zavřeno

20.3.2020

Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

19.3.2020

Aktuální situace v doručování zásilek České pošty

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku.

18.3.2020

NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA MĚÚ VIMPERK

V souvislosti s nařízeními vlády České republiky a s cílem zajistit vzájemnou maximální bezpečnost jak klientů městského úřadu, tak jeho zaměstnanců nařizuji zaměstnancům Městského úřadu Vimperk v neodkladných a závažných případech, v omezených úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin, povolit vstup veřejnosti do budov Městského úřadu Vimperk výhradně se zakrytým obličejem.

18.3.2020

Umíme si pomáhat, stačí slovo a dobrá vůle

Včera v dopoledních hodinách vedení města společně s velitelem a strážníky Městské policie Vimperk navštívilo všechny obchody s prodejem nebaleného pečiva. Usnesením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 bylo nařízeno, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění podmínek, které zajistí, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, jednorázovými rukavicemi.

18.3.2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

17.3.2020

Rozšíření služeb pro obyvatele města a osad

Vážení spoluobčané, vzhledem k vývoji situace v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem a postupnými opatřeními vlády rozšiřuje město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to kromě dovozu základního nákupu potravin a drogerie i o dovoz léků pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

16.3.2020

Omezení provozu městského úřadu Vimperk pro veřejnost

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16.3.2020 , kdy jsou zaznamenány nárůsty šíření epidemie koronaviru, dochází od pondělí 16.3.2020 do odvolání k omezení osobního kontaktu pracovníků Městského úřadu Vimperk s veřejností.

13.3.2020

Informace k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

13.3.2020

Zákaz přítomnosti veřejnosti v Informačním centru Vimperk

Vážení spoluobčané, návštěvníci Vimperka, vláda České republiky na svém jednání v pátek 13. 3. 2020 mimo jiné od 14.3.2020 od 6:00 hodin do odvolání zakázala přítomnost veřejnosti v turistických informačních centrech.

13.3.2020

Preventivní opatření města Vimperk – přerušení provozu mateřských škol

Rada města Vimperk zavádí preventivní opatření proti šíření koronaviru COVID-19 a rozhodla na základě doporučení MŠMT v souladu se závěry z jednání krizového štábu ORP Vimperk, který zasedal dne 13. 3. 2020, o přerušení provozu MŠ Vimperk, 1. máje 180, okres Prachatice a MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice. Přerušení počíná dnem 17. 3. 2020 a platí až do odvolání.

12.3.2020

Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

11.3.2020

Městský úřad Vimperk - naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Městského úřadu Vimperk a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

10.3.2020

Aktuální informace o uzavření škol a zákazu konání hromadných akcí ve Vimperku

Dne 10. března 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o přijetí dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem.

9.3.2020

Přehled opatření k omezení šíření koronaviru Covid-19 v Jihočeském kraji

K omezení šíření koronaviru, a tím i zvládnutí situace je nezbytná především spolupráce Vás, našich občanů. Prosíme proto o důsledné dodržování všech vydávaných pokynů, doporučení a nařízení. Je věcí náš všech, abychom byli připraveni, a především zabránili rozšíření koronaviru, kdy nemoc nemusí postihnout přímo ty, kteří nedodržují doporučená či přijatá opatření, ale mohou být fatální pro jejich blízké či blízké nás ostatních.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

27.2.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku