Opravy památek

Oprava fasády vnějších stěn dvorního traktu domu č.p. 8, náměstí Svobody – I. etapa

06.09.2019

V rámci I. etapy obnovy vnějších stěn dvorního traktu objektu č.p. 8 se dočká opravy východní štít a jižně orientovaná stěna objektu. II. etapa zahrnující opravu západně orientované stěny objektu je plánována k realizaci v roce příštím.

Letošní akce představuje zejména sejmutí nesoudržných částí fasády, aplikaci sanační omítky v soklových partiích, opravu a doplnění omítek, výměnu oplechování říms a okenních parapetů a opravu nátěrů kovových okenních mříží a vnějších částí rámů a okenních křídel.

Práce v hodnotě cca 872.000,-Kč zajišťuje firma Pavla Tisoně z Prachatic.

Stav k 28.8.2019:

Východní štít je ze ¾ nově omítnut, na jižní stěně je provedeno odstranění nesoudržných částí omítek, a to v celém nezbytně nutném rozsahu - bude zde zahájena aplikace podhozu pod nové omítky.
Smluvní termín ukončení akce: 30.9.2019


Město Vimperk


Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – oprava interiéru

04.09.2019

Obnova interiéru byla zahájena koncem května a spočívala zejména v opravě soklových částí vnitřních omítek, obnově nátěrů vnitřních dveří, dřevěné podlahy na kruchtě a v sakristii, nové výmalbě kaple a očištění kamenné dlažby. Realizaci prací v hodnotě 421.807,-Kč zajišťovala prachatická stavební firma SABBIA ,s.r.o.; akce je podpořena dotací Ministerstva kultury ČR ve výši 262.000,-Kč.

Akce představovala poslední etapu celkové obnovy kaple, jež byla zahájena v roce 2011 obnovou vybrané části vitrážových oken. Celkové náklady na obnovu kaple představují za oněch osm let takřka 2,4 mil. Kč, přičemž významný podíl zde činí získané dotace v souhrnné výši cca 1,16 mil. Kč.


Město Vimperk


Ani letos se nezapomíná na historické stavby města

24.07.2019

I v letošním roce pokračovala oprava městských hradeb. Každým rokem město připraví nezbytné podklady pro jejich opravu. Jedná se o část městského opevnění, které se táhne nad řadou domů v Pivovarské ulici. Letos se podařilo opravit dalších 22 m hradeb. Jednalo se o odstranění břečťanu z konstrukce zdiva, zejména pak důkladnou likvidaci jeho kořenového systému, odstranění nesoudržného pojiva, doplnění zdiva kamenem a doplnění pojiva mezi kameny. Nakonec bylo zdivo omítnuto zahozením spár, z kterého vystupují viditelné plochy vyčnívajících či nerovných kamenů. Oprava vyšla město na 198 000 Kč a měla by být podpořena dotací Ministerstva kultury ve výši 81.000,-Kč.

Na urnovém háji v kostele sv. Bartoloměje bylo opraveno sanktuárium, tj. kamenný výklenek ve zdi presbytáře. Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší sakrální stavbou v našem městě, a proto také z tohoto důvodu musela být oprava prováděna odborníkem MgA. Janem Koreckým ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Byly obnoveny kamenné součásti sanktuária a vyrobena replika původní kovové mříže (dvířek). Celá oprava vyšla město na necelých 98 tisíc korun s finanční podporou Jihočeského kraje ve výši 55 tisíc korun.


Jaroslava Martanová


Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku
Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku
Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku
Opravy památek

Aktuality

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo vedoucího referenta Informačního centra ve Vimperku.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum referent

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta Informačního centra ve Vimperku.

10.1.2020

V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku