Město Vimperk    Aktuality    2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“.  Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání. K odůvodnění tohoto výroku krajský úřad uvádí, že přezkoumal rozhodnutí a správní řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, z hlediska souladu s právními předpisy. Na základě přezkumu dospěl odvolací orgán k tomu, že dokumentace pro vydání stavebního povolení neměla všechny náležitosti, a proto je nutné dokumentaci zkompletovat tak, aby odpovídala dané vyhlášce. Námitky uvedené v odvolání je nutno z hlediska odvolacího orgánu lépe odůvodnit, aby bylo patrné, že námitky nejsou opodstatněné a doplnit chybějící výkres o šíři chodníku.  

Město Vimperk uzavřelo v srpnu 2017 smlouvu na vypracování projektové dokumentace a zároveň na obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Krátce poté bylo bývalým vedením města rozhodnuto pro urychlení celého procesu o podání jedné žádosti na společné územní a stavební povolení. Rozhodnutí o sloučení řízení krátce poté, kdy byly zpracovány obě dokumentace samostatně, způsobilo částečnou zmatečnost a nepřehlednost v procesu povolení rekonstrukce.

Vzhledem k tomu, že proces povolení na rekonstrukci této ulice trvá velmi dlouho a je vybrán i zhotovitel, svolali jsme na příští týden jednání s projektanty, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci a vyřizovali stavební povolení, abychom si společně stanovili další postup pro vydání stavebního povolení a z hlediska času jej efektivně urychlili.

Oprava ulice 1. máje se odkládá 

Rada města Vimperk


Aktuality

2.4.2020

Upozornění – Místní poplatek za komunální odpad

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku