Město Vimperk    Aktuality    2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“.  Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání. K odůvodnění tohoto výroku krajský úřad uvádí, že přezkoumal rozhodnutí a správní řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, z hlediska souladu s právními předpisy. Na základě přezkumu dospěl odvolací orgán k tomu, že dokumentace pro vydání stavebního povolení neměla všechny náležitosti, a proto je nutné dokumentaci zkompletovat tak, aby odpovídala dané vyhlášce. Námitky uvedené v odvolání je nutno z hlediska odvolacího orgánu lépe odůvodnit, aby bylo patrné, že námitky nejsou opodstatněné a doplnit chybějící výkres o šíři chodníku.  

Město Vimperk uzavřelo v srpnu 2017 smlouvu na vypracování projektové dokumentace a zároveň na obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Krátce poté bylo bývalým vedením města rozhodnuto pro urychlení celého procesu o podání jedné žádosti na společné územní a stavební povolení. Rozhodnutí o sloučení řízení krátce poté, kdy byly zpracovány obě dokumentace samostatně, způsobilo částečnou zmatečnost a nepřehlednost v procesu povolení rekonstrukce.

Vzhledem k tomu, že proces povolení na rekonstrukci této ulice trvá velmi dlouho a je vybrán i zhotovitel, svolali jsme na příští týden jednání s projektanty, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci a vyřizovali stavební povolení, abychom si společně stanovili další postup pro vydání stavebního povolení a z hlediska času jej efektivně urychlili.

Oprava ulice 1. máje se odkládá 

Rada města Vimperk


Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku