Město Vimperk    Aktuality    2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“.  Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání. K odůvodnění tohoto výroku krajský úřad uvádí, že přezkoumal rozhodnutí a správní řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, z hlediska souladu s právními předpisy. Na základě přezkumu dospěl odvolací orgán k tomu, že dokumentace pro vydání stavebního povolení neměla všechny náležitosti, a proto je nutné dokumentaci zkompletovat tak, aby odpovídala dané vyhlášce. Námitky uvedené v odvolání je nutno z hlediska odvolacího orgánu lépe odůvodnit, aby bylo patrné, že námitky nejsou opodstatněné a doplnit chybějící výkres o šíři chodníku.  

Město Vimperk uzavřelo v srpnu 2017 smlouvu na vypracování projektové dokumentace a zároveň na obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Krátce poté bylo bývalým vedením města rozhodnuto pro urychlení celého procesu o podání jedné žádosti na společné územní a stavební povolení. Rozhodnutí o sloučení řízení krátce poté, kdy byly zpracovány obě dokumentace samostatně, způsobilo částečnou zmatečnost a nepřehlednost v procesu povolení rekonstrukce.

Vzhledem k tomu, že proces povolení na rekonstrukci této ulice trvá velmi dlouho a je vybrán i zhotovitel, svolali jsme na příští týden jednání s projektanty, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci a vyřizovali stavební povolení, abychom si společně stanovili další postup pro vydání stavebního povolení a z hlediska času jej efektivně urychlili.

Oprava ulice 1. máje se odkládá 

Rada města Vimperk


Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku