Oprava Turistického informačního střediska

Záměrem zahájených stavebních úprav v prostorách informačního centra ve Vimperku je snížení energetické náročnosti jeho vytápění. V zimním období nebylo možné za stávajících podmínek dosáhnout v interiéru optimální provozní teploty a několikrát bylo dokonce nutné z tohoto důvodu infocentrum zcela uzavřít. S ohledem na uvedený problém byla vypracována projektová dokumentace úprav, jejichž provedení by mělo v zimním období výrazně pomoci k rychlému dosažení a zejména k dlouhodobějšímu udržení tepelné pohody v interiéru.

Oprava TIS

Stavební úpravy v infocentru byly zahájeny v posledním březnovém týdnu a je reálný předpoklad, že budou ukončeny do konce dubna. V souladu s projektem dojde v prostorách infocentra k zateplení stropního  podhledu infocentra systémem montáže dřevěného roštu a izolačních podhledových desek z PIR pěny. Dále bude v rámci zateplení provedeno vyplnění parapetních dutin a roletových kastlíků izolačním materiálem a jednoduché zasklení vnějších křídel výkladců nahradí izolační dvojskla. Jelikož se objekt, v němž infocentrum sídlí, nachází v centru městské památkové zóny, byl projekt připravován v úzké spolupráci s orgány státní památkové péče a plně odpovídá jejich požadavkům. Ačkoliv cena prováděných úprav představuje cca 448.000,-Kč, běžný návštěvník po znovuotevření IC pravděpodobně vůbec nepozná,že zde nějaké úpravy proběhly. Zachování původních konstrukcí a prvků bylo totiž z hlediska ochrany architektonické hodnoty objektu prvořadým úkolem.

Oprava TIS

Oprava TIS

Pro město Vimperk jako investora celé akce je ovšem prvořadé dosáhnout optimálního stavu v oblasti vytápění prostor infocentra za současného maximálního snížení nákladů na energie.

Město Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku