Oprava Turistického informačního střediska

Záměrem zahájených stavebních úprav v prostorách informačního centra ve Vimperku je snížení energetické náročnosti jeho vytápění. V zimním období nebylo možné za stávajících podmínek dosáhnout v interiéru optimální provozní teploty a několikrát bylo dokonce nutné z tohoto důvodu infocentrum zcela uzavřít. S ohledem na uvedený problém byla vypracována projektová dokumentace úprav, jejichž provedení by mělo v zimním období výrazně pomoci k rychlému dosažení a zejména k dlouhodobějšímu udržení tepelné pohody v interiéru.

Oprava TIS

Stavební úpravy v infocentru byly zahájeny v posledním březnovém týdnu a je reálný předpoklad, že budou ukončeny do konce dubna. V souladu s projektem dojde v prostorách infocentra k zateplení stropního  podhledu infocentra systémem montáže dřevěného roštu a izolačních podhledových desek z PIR pěny. Dále bude v rámci zateplení provedeno vyplnění parapetních dutin a roletových kastlíků izolačním materiálem a jednoduché zasklení vnějších křídel výkladců nahradí izolační dvojskla. Jelikož se objekt, v němž infocentrum sídlí, nachází v centru městské památkové zóny, byl projekt připravován v úzké spolupráci s orgány státní památkové péče a plně odpovídá jejich požadavkům. Ačkoliv cena prováděných úprav představuje cca 448.000,-Kč, běžný návštěvník po znovuotevření IC pravděpodobně vůbec nepozná,že zde nějaké úpravy proběhly. Zachování původních konstrukcí a prvků bylo totiž z hlediska ochrany architektonické hodnoty objektu prvořadým úkolem.

Oprava TIS

Oprava TIS

Pro město Vimperk jako investora celé akce je ovšem prvořadé dosáhnout optimálního stavu v oblasti vytápění prostor infocentra za současného maximálního snížení nákladů na energie.

Město Vimperk

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku