Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Dne 11.6.2019 byly zahájeny práce spojené s realizací I. etapy obnovy kaple na Sklářích. Tuto stavební zakázku pro město Vimperk realizovala stavební firma TVInvest z Vlachova Březí. Akce přestavovala provedení odstranění nesoudržných či zavlhlých částí fasády i vnitřních omítek, vybourání betonové podlahy, opravu nátěrů oken a dřevěného podhledu stropu, výměnu vstupních dveří a dvířek do půdního prostoru, aplikaci sanačních (trasových) omítek v soklových partiích interiéru, statické zajištění trhlin ve zdivu, vybudování odvlhčovacího systému uvnitř i vně objektu, položení nové skladby podlahy s keramickou dlažbou a novou výmalbu kaple. I. etapu obnovy kaple podpořil Jihočeský kraj dotací z Programu Kulturní dědictví částkou 43.500,-Kč. Na tuto I. etapu by měla v roce 2020 navazovat etapa II., v rámci níž bude provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda.

Začátkem srpna byla stavba předána. V návaznosti na drobné změny došlo ke snížení celkové ceny díla na 584.884,-Kč vč. DPH (původně 599.444,-Kč). Nad rámec této akce byla kaple vybavena dvěma novými lavicemi a novou podestou k oltáři, neboť tyto původní prvky byly poškozené a dožilé. Vlastní oltář, obrazy a ostatní drobné předměty tvořící zbytek původního vybavení kaple budou do kaple vráceny na konci září. Záměrem je poskytnout vnitřnímu prostředí kaple co největší časový prostor pro přirozené vysychání nových i opravovaných částí omítek. V rámci výmalby kaple byl částečně uplatněn vzor původní nalezené malířské výzdoby stěn, a to formou olemování okenních výklenků, oltářní niky a vstupního zaklenutého otvoru vyzdobeného původním vzorem. Vstupní dveře do kaple jsou opatřeny otvíravými kazetami, které prospějí lepšímu odvětrání vnitřního prostoru kaple a umožní i náhled do interiéru.


Město Vimperk

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)
Oprava kaple – Skláře (I. etapa)
Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku