Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Dne 11.6.2019 byly zahájeny práce spojené s realizací I. etapy obnovy kaple na Sklářích. Tuto stavební zakázku pro město Vimperk realizovala stavební firma TVInvest z Vlachova Březí. Akce přestavovala provedení odstranění nesoudržných či zavlhlých částí fasády i vnitřních omítek, vybourání betonové podlahy, opravu nátěrů oken a dřevěného podhledu stropu, výměnu vstupních dveří a dvířek do půdního prostoru, aplikaci sanačních (trasových) omítek v soklových partiích interiéru, statické zajištění trhlin ve zdivu, vybudování odvlhčovacího systému uvnitř i vně objektu, položení nové skladby podlahy s keramickou dlažbou a novou výmalbu kaple. I. etapu obnovy kaple podpořil Jihočeský kraj dotací z Programu Kulturní dědictví částkou 43.500,-Kč. Na tuto I. etapu by měla v roce 2020 navazovat etapa II., v rámci níž bude provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda.

Začátkem srpna byla stavba předána. V návaznosti na drobné změny došlo ke snížení celkové ceny díla na 584.884,-Kč vč. DPH (původně 599.444,-Kč). Nad rámec této akce byla kaple vybavena dvěma novými lavicemi a novou podestou k oltáři, neboť tyto původní prvky byly poškozené a dožilé. Vlastní oltář, obrazy a ostatní drobné předměty tvořící zbytek původního vybavení kaple budou do kaple vráceny na konci září. Záměrem je poskytnout vnitřnímu prostředí kaple co největší časový prostor pro přirozené vysychání nových i opravovaných částí omítek. V rámci výmalby kaple byl částečně uplatněn vzor původní nalezené malířské výzdoby stěn, a to formou olemování okenních výklenků, oltářní niky a vstupního zaklenutého otvoru vyzdobeného původním vzorem. Vstupní dveře do kaple jsou opatřeny otvíravými kazetami, které prospějí lepšímu odvětrání vnitřního prostoru kaple a umožní i náhled do interiéru.


Město Vimperk

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)
Oprava kaple – Skláře (I. etapa)
Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Aktuality

31.12.2019

Upozornění - parkovací karty

Upozorňujeme občany, že parkovací karty na rok 2020 nebudou z organizačních důvodů vydávány v období od 21.12.2019 do 5.01.2020.

9.12.2019

Pozvánka na dvanácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 09.12.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

5.12.2019

SKI BUS

SKI BUS bude od 15. prosince 2019 obsluhovat Vaší obec. Spoje pro lyžaře „Skibusy“ budou součástí autobusové linky 320 006 České Budějovice – Prachatice – Vimperk – Kašperské Hory / Zadov.

5.12.2019

Právě probíhá hlasování o projektech navržených v rámci participativního rozpočtu

V pondělí 2. prosince bylo v MěKS Vimperk všech osm podaných návrhů představeno veřejnosti.

4.12.2019

Král Šumavy podpoří výsadbu nového šumavského lesa

Vypitím Krále Šumavy přispějete na obnovu kůrovcem poškozených šumavských lesů. Měšťanský pivovar Dudák Strakonice, kde se Král Šumavy vaří a Městské lesy Vimperk se dohodly na vzájemné spolupráci, která podpoří výsadbu nového lesa u Vimperka. Akce má název „Kup si Krále Šumavy a my zasadíme les“.

2.12.2019

Časosběrné video ze stavby okružní křižovatky Fišerka.

V průběhu stavby bylo pořízeno časosběrné video, které vám nyní nabízíme ke shlédnutí.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku