Město Vimperk    Aktuality    2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Vláda včera rozhodla o úpravě některých vydaných opatření:

 1. prodlužuje se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.,
 2. prodlužuje se omezení volného pohybu osob až na výjimky, kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
 3. prodlužuje se nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 3 tohoto usnesení.
 4. ochranu úst a nosu nemusím mít děti do dvou let věku a řidiči, jedoucí sami v autě

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 nařizuje

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

 1. pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
 2. pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
 3. pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,
 4. je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
 5. pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
 6. pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 7. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 8. pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 9. pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
 10. pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
 11. v naléhavých mimořádných situacích, přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice

2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:

 1. pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
 2. pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
 3. pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
 4. pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 5. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 6. pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 7. pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
 8. pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
 9. v naléhavých mimořádných situacích

Další informace z jednání vlády na Portálu aplikace ODok.

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku