Město Vimperk    Aktuality    2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Vláda včera rozhodla o úpravě některých vydaných opatření:

 1. prodlužuje se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.,
 2. prodlužuje se omezení volného pohybu osob až na výjimky, kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
 3. prodlužuje se nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 3 tohoto usnesení.
 4. ochranu úst a nosu nemusím mít děti do dvou let věku a řidiči, jedoucí sami v autě

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 nařizuje

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

 1. pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
 2. pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
 3. pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,
 4. je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
 5. pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
 6. pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 7. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 8. pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 9. pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
 10. pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
 11. v naléhavých mimořádných situacích, přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice

2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:

 1. pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
 2. pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
 3. pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
 4. pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 5. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
 6. pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 7. pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
 8. pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
 9. v naléhavých mimořádných situacích

Další informace z jednání vlády na Portálu aplikace ODok.

Aktuality

5.6.2020

Slunečná ulice je dokončena

Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chodník, který umožní pohyb osob podél komunikace. V trase chodníku jsou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly.

4.6.2020

ZAPOJTE SE DO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA

Starostka města Vimperk, Ing. Jaroslava Martanová, Vás zve na druhé setkání konzultační skupiny pro přípravu strategického plánu, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 17:00 v sále Městského kulturního střediska.

4.6.2020

Nemocnice Vimperk

Návštěvy pacientů - 8.6.2020

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku