Okružní křižovatka Fišerka

Časosběrné video ze stavby okružní křižovatky Fišerka

Video je k dispozici zde

Fišerka má nový kabát

02.10.2019

Dnem 8.4.2019 byla předáním staveniště zahájena přestavba Fišerky včetně přilehlých ulic na okružní křižovatku a po šesti měsících k 1.10.2019 byla otevřena. Díky výstavbě došlo i na úpravy dopravy, kterou přivítají všichni řidiči i chodci. Z kruhového objezdu je možné vyjet směrem na Strakonice a do čerpací stanici vjet z odbočovacího pruhu. Chodci nemusí složitě obcházet celou křižovatku, ale bezpečně projít kolem dokola na nově vybudované chodníky.

Stavbu realizovalo město společně s Jihočeským kraje, protože komunikace je v jeho vlastnictví, ostatní stavby jako chodníky, veřejné osvětlení, některé sítě a část místních komunikací byly záležitostí města. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG, a.s.

Celkové vysoutěžené náklady na realizaci okružní křižovatky byly 26 120 625 Kč vč. DPH. Z toho podíl Jihočeského kraje byl ve výši 19 029 255 Kč a podíl města Vimperk byl 7 091 370 Kč. Během stavby došlo k některým vyvolaným změnám, a proto konečná cena díla bude známá po závěrečném vyúčtování.

Stavba byla prováděna ve třech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Během druhé a třetí etapy byla doprava usměrňována semafory.

Jedním z posledních a pro město důležitých rozhodnutí bylo řešení zeleně ve středu okružní křižovatky. Chtěli jsme, aby tento střed symbolizoval něco, co má vztah k našemu městu. Nakonec jsme se rozhodli po společných diskuzích s městským architektem, vybrat zeleň charakteristickou pro Šumavu, protože Vimperk je jednou z jejích bran. Do středu na návrh architekta budou umístěny čtyři stožáry pro upoutávku na kulturní či jiné akce ve městě.

Společně s třetí etapou byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice 1. máje. Stavební povolení na tuto komunikaci je vydané, ale nenabylo právní moci. Práce mohou probíhat na podzemních sítích, protože se jedná o záležitosti na stavební ohlášení. V souvislosti s probíhajícími pracemi bude vjezd do ulice 1. máje z okružní křižovatky Fišerka nadále uzavřen, a to nejpozději do 20. října. Po celé zimní období bude však tato ulice průjezdná.


Za město Vimperk
Jaroslava Martanová a Zdeněk Kuncl


Dvanáctý kontrolní den na Fišerce

18.9.2019

V úterý 17.9. proběhl dvanáctý kontrolní den na stavbě okružní křižovatky Fišerka.Je dokončena kanalizace stavebního objektu 301 a přeložka vodovodu stavebního objektu 302. Jsou uloženy kamenné obruby vnitřního a vnějšího kruhu křižovatky. Připravují se podkladní vrstvy pod kamenné kostky ve vnějším prstenci křižovatky. Dále se provádí překládka plynovodu v ul. I. Máje. Předpoklad pokládky podkladní a ložné asfaltové vrstvy v rámci III. etapy je ve středu 25. 9. 2019, pokládka obrusné vrstvy v sobotu 28. 9. 2019.


Zdeněk Kuncl

 

Jedenáctý kontrolní den na Fišerce

12.9.2019

V úterý 10.9. proběhl jedenáctý kontrolní den na stavbě okružní křižovatky Fišerka. Dne 26.8. byla zahájena poslední III. etapa stavby. Je dokončena kanalizační větev A a výměna části kanalizace DN 600 pro město Vimperk. Na stavebním objektu 101 směr ČB je proveden odkop. Dále se provádí ukládání výztuže a přípravné práce před betonáží spojného objektu 1 na stavební objekt 303. Současně se provádí ukládka vodovodního potrubí. Další kontrolní den se koná 17.9.

Termín dokončení stavební akce je 30.9.


Zdeněk Kuncl


Desátý kontrolní den na Fišerce

30.8.2019

V úterý 27.8. proběhl desátý kontrolní den na stavbě okružní křižovatky Fišerka. Minulý týden byla stavebně dokončena II. etapa stavby. Od pondělí 26. 8. 2019 je zahájena III. (poslední) etapa stavby. Je provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev a pokračuje se na ukládce kanalizačních rour a šachet směrem do ul. 1. máje. Další kontrolní den proběhne 10.9.2019.


Zdeněk Kuncl


Fišerka - omezení pro chodce

27.8.2019

Upozorňujeme, že součástí realizace třetí etapy výstavby okružní křižovatky je i omezení pro chodce. Není možné využít chodník podél Sušické ulice, který je uzavřen. Jako bezpečná alternativa se nabízí průchod sportovním areálem kolem zimního stadionu k restauraci Hamajda a dále směr Karla Weise - Sklářská a opačně.


Město Vimperk


Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa


Fišerka - 9 kontrolní den

14.8.2019

V úterý 13.8.2019 proběhl devátý kontrolní den na stavbě okružní křižovatky Fišerka. Aktuálně je dokončena ukládka kamenných obrub středového prstence v rozsahu II. etapy. Dále probíhají práce na ukládce dlažby z kamenných kostek vnějšího prstence. Tento týden by měla proběhnout pokládka II. konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva. Další týden bude následovat pokládka asfaltových vrstev ve II. etapě. Desátý kontrolní den proběhne 27.8.2019.


Zdeněk Kuncl


Okružní křižovatka Fišerka – 2. etapa – prodloužení úplné uzavírky

06.08.2019

V rámci druhé etapy došlo k prodloužení aktuální uzavírky části ulice 1. máje a částečná uzavírka Sušické ulice v termínu od 10.08.2019 do 25.08.2019. Doprava je usměrňována semaforovými soupravami.

Povolení bylo vydáno na základě žádosti společnosti STRABAG, a.s.


Město Vimperk


Práce na okružní křižovatce Fišerka pokračují

31.07.2019

V úterý 30.7. proběhl v pořadí 8. kontrolní den v rámci výstavby okružní křižovatky Fišerka. Na stavbě je dokončen kanalizační řad větví A a B prováděných v rámci II. etapy včetně spojné šachty. Dále probíhá ukládka kamenných obrub. Je položena 1. konstrukční vrstva ze štěrkodrti. Příští kontrolní den proběhne 13.8.


Zdeněk Kuncl


30.07.2019

Okružní křižovatka Fišerka byla zahájena začátkem dubna, takže nyní už má tato stavba za sebou více jak 3 měsíce. Do této chvíle proběhlo celkem 7 kontrolních dní v pravidelných intervalech jednou za 14 dní. Na stavbě se provádí vnitřní obklad odlehčovací komory z čediče. Dále probíhají stavební práce na zatrubnění vodního toku, a také práce na přeložkách kabelů. Uzavírka v rámci druhé etapy stavby je povolena do 9.8. Další kontrolní den je naplánován na 30.7.


Zdeněk Kuncl

 

Okružní křižovatka Fišerka – 2. etapa


Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka –  3. etapa
Fišerka - 9 kontrolní den
Fišerka - 9 kontrolní den
Fišerka - 9 kontrolní den
Fišerka - 9 kontrolní den
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Fišerka
Okružní křižovatka Fišerka - etapizace
Okružní křižovatka Fišerka

Aktuality

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo vedoucího referenta Informačního centra ve Vimperku.

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum referent

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta Informačního centra ve Vimperku.

10.1.2020

V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku