Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci červenci a srpnu: 

Červenec

Emilie Prošková František Fiala Marie Čejková
Anna Brathová Alois Dolejš Marie Škopková
Václav Daňha Ján Kapák Vlasta Bostlová
Edita Bostlová Marie Wawrů Zdeněk Škopek
Julie Pekárková Božena Kubíčková Anna Stará
Božena Zábranská Marie Čechová Jan Pokorný
Ludmila Staňková Marie Krůčková Milada Maštalířová

Srpen

Věra Hajtingrová Jaroslava Márová Věra Marešová Věra Liehnová Hildegarda Pankratzová Jan Matějka Ludmila Bubalová Zdeňka Bendová Marie Lukešová Václav Mondl Marie Roblová Marie Součková

 

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

 

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku