BLAHOPŘEJEME

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci červenci a srpnu:

 

Emilie Prošková

Marie Turková

Anna Bostlová

Ludmila Kolmanová

Vlasta Bostlová

Marie Kotlíková

Marie Hrzigová

Jan Hryzbil

Vratislav Brzák

Anna Pešlová

Karel Randák

Alena Šimková

Růžena Jáchymová

Jiřina Ondřichová

Marie Herynková

Marta Kolářová

Jaroslava Babková

Ivan Žlábek

Božena Křížová

Ladislav Tumpach

Marie Hadravová

Karel Reichart

Marie Jirkalová

Helena Mašková

Helena Jirásková

Marie Málková

Ludvík Mráz

Marie Krejsová

Marie Chválová

Růžena Matoušková

Marie Alešová

Vlasta Šrámková

Milan Hrdinka

Ludmila Zelenková

Ivanka Bečvářová

Růžena Strnadová

Emilie Nárovcová

   
  

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku