O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

Zhruba stovka vimperských bytů by se do tří let měla nově připojit na centrální vytápění. Provozovatel tepelného hospodářství města, společnost Energie AG Teplo Vimperk, již v říjnu započal s budováním teplovodů na starém sídlišti. V příštím roce bude akce ve spolupráci s městem Vimperk pokračovat další etapou. Připojení k teplovodům přinese obyvatelům lokality lepší ovzduší a snazší způsob vytápění, pokud tímto systémem nahradí dosavadní topení uhlím v domácích kotlích, či úsporu peněz oproti vytápění elektřinou. Investice by měla být hrazena především z nájemného, které společnost městu platí.

„Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. provozuje tepelné hospodářství v našem městě od roku 2008 na základě nájemní smlouvy,“ říká starostka města Jaroslava Martanová.

Sedm let zůstává cena tepla ve Vimperku stabilní, zvyšovaná či snižovaná o méně než inflaci. V současnosti je to 610 Kč/GJ bez DPH pro odběratele využívající teplo jak pro topení, tak pro přípravu teplé vody.

„Hlavním zdrojem vytápění je kotelna na dřevní štěpku v ulici 1. máje o výkonu 3MW a špičkovým záložním zdrojem je plynová kotelna v ulici Luční o výkonu 9MW,“ uvádí Miroslav Rys, jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. Během roku vyrobí výtopna na biomasu 70-90 procent potřebné energie. Díky kombinaci dvou zdrojů je schopno tepelné hospodářství pokrýt celoročně potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bez letní odstávky a případně také nahradit potřebný výkon při poruše hlavního kotle. 

Na soustavu teplovodů je napojeno celé Sídliště Míru. Přes ulici Čelakovského a sídliště Karla Weisse vedou teplovody ulicí 1. máje až k ZŠ T. G. Masaryka a ulici Hřbitovní. Kromě bytových domů v této oblasti jsou vytápěny i administrativní budova v ulici Nad Stadionem "TKB", OD Tesco, ZŠ Smetanova a další menší objekty občanské vybavenosti.

Kromě již zmíněného rozšíření sítě teplovodů v lokalitě starého sídliště firma investovala v uplynulých letech zhruba 7 milionů korun do pořízení elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek pro kotel na biomasu nebo 11 miliónů do rekonstrukce teplovodů na sídlišti Karla Weisse a v ulicích SNP a Mírová. „Tepelné hospodářství používá primárně jako palivo dřevo a dřevní štěpku z místních lesů,“ dodává Miroslav Rys.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku