O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

Zhruba stovka vimperských bytů by se do tří let měla nově připojit na centrální vytápění. Provozovatel tepelného hospodářství města, společnost Energie AG Teplo Vimperk, již v říjnu započal s budováním teplovodů na starém sídlišti. V příštím roce bude akce ve spolupráci s městem Vimperk pokračovat další etapou. Připojení k teplovodům přinese obyvatelům lokality lepší ovzduší a snazší způsob vytápění, pokud tímto systémem nahradí dosavadní topení uhlím v domácích kotlích, či úsporu peněz oproti vytápění elektřinou. Investice by měla být hrazena především z nájemného, které společnost městu platí.

„Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. provozuje tepelné hospodářství v našem městě od roku 2008 na základě nájemní smlouvy,“ říká starostka města Jaroslava Martanová.

Sedm let zůstává cena tepla ve Vimperku stabilní, zvyšovaná či snižovaná o méně než inflaci. V současnosti je to 610 Kč/GJ bez DPH pro odběratele využívající teplo jak pro topení, tak pro přípravu teplé vody.

„Hlavním zdrojem vytápění je kotelna na dřevní štěpku v ulici 1. máje o výkonu 3MW a špičkovým záložním zdrojem je plynová kotelna v ulici Luční o výkonu 9MW,“ uvádí Miroslav Rys, jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. Během roku vyrobí výtopna na biomasu 70-90 procent potřebné energie. Díky kombinaci dvou zdrojů je schopno tepelné hospodářství pokrýt celoročně potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bez letní odstávky a případně také nahradit potřebný výkon při poruše hlavního kotle. 

Na soustavu teplovodů je napojeno celé Sídliště Míru. Přes ulici Čelakovského a sídliště Karla Weisse vedou teplovody ulicí 1. máje až k ZŠ T. G. Masaryka a ulici Hřbitovní. Kromě bytových domů v této oblasti jsou vytápěny i administrativní budova v ulici Nad Stadionem "TKB", OD Tesco, ZŠ Smetanova a další menší objekty občanské vybavenosti.

Kromě již zmíněného rozšíření sítě teplovodů v lokalitě starého sídliště firma investovala v uplynulých letech zhruba 7 milionů korun do pořízení elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek pro kotel na biomasu nebo 11 miliónů do rekonstrukce teplovodů na sídlišti Karla Weisse a v ulicích SNP a Mírová. „Tepelné hospodářství používá primárně jako palivo dřevo a dřevní štěpku z místních lesů,“ dodává Miroslav Rys.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku