O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

Zhruba stovka vimperských bytů by se do tří let měla nově připojit na centrální vytápění. Provozovatel tepelného hospodářství města, společnost Energie AG Teplo Vimperk, již v říjnu započal s budováním teplovodů na starém sídlišti. V příštím roce bude akce ve spolupráci s městem Vimperk pokračovat další etapou. Připojení k teplovodům přinese obyvatelům lokality lepší ovzduší a snazší způsob vytápění, pokud tímto systémem nahradí dosavadní topení uhlím v domácích kotlích, či úsporu peněz oproti vytápění elektřinou. Investice by měla být hrazena především z nájemného, které společnost městu platí.

„Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. provozuje tepelné hospodářství v našem městě od roku 2008 na základě nájemní smlouvy,“ říká starostka města Jaroslava Martanová.

Sedm let zůstává cena tepla ve Vimperku stabilní, zvyšovaná či snižovaná o méně než inflaci. V současnosti je to 610 Kč/GJ bez DPH pro odběratele využívající teplo jak pro topení, tak pro přípravu teplé vody.

„Hlavním zdrojem vytápění je kotelna na dřevní štěpku v ulici 1. máje o výkonu 3MW a špičkovým záložním zdrojem je plynová kotelna v ulici Luční o výkonu 9MW,“ uvádí Miroslav Rys, jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. Během roku vyrobí výtopna na biomasu 70-90 procent potřebné energie. Díky kombinaci dvou zdrojů je schopno tepelné hospodářství pokrýt celoročně potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bez letní odstávky a případně také nahradit potřebný výkon při poruše hlavního kotle. 

Na soustavu teplovodů je napojeno celé Sídliště Míru. Přes ulici Čelakovského a sídliště Karla Weisse vedou teplovody ulicí 1. máje až k ZŠ T. G. Masaryka a ulici Hřbitovní. Kromě bytových domů v této oblasti jsou vytápěny i administrativní budova v ulici Nad Stadionem "TKB", OD Tesco, ZŠ Smetanova a další menší objekty občanské vybavenosti.

Kromě již zmíněného rozšíření sítě teplovodů v lokalitě starého sídliště firma investovala v uplynulých letech zhruba 7 milionů korun do pořízení elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek pro kotel na biomasu nebo 11 miliónů do rekonstrukce teplovodů na sídlišti Karla Weisse a v ulicích SNP a Mírová. „Tepelné hospodářství používá primárně jako palivo dřevo a dřevní štěpku z místních lesů,“ dodává Miroslav Rys.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku