O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

Zhruba stovka vimperských bytů by se do tří let měla nově připojit na centrální vytápění. Provozovatel tepelného hospodářství města, společnost Energie AG Teplo Vimperk, již v říjnu započal s budováním teplovodů na starém sídlišti. V příštím roce bude akce ve spolupráci s městem Vimperk pokračovat další etapou. Připojení k teplovodům přinese obyvatelům lokality lepší ovzduší a snazší způsob vytápění, pokud tímto systémem nahradí dosavadní topení uhlím v domácích kotlích, či úsporu peněz oproti vytápění elektřinou. Investice by měla být hrazena především z nájemného, které společnost městu platí.

„Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. provozuje tepelné hospodářství v našem městě od roku 2008 na základě nájemní smlouvy,“ říká starostka města Jaroslava Martanová.

Sedm let zůstává cena tepla ve Vimperku stabilní, zvyšovaná či snižovaná o méně než inflaci. V současnosti je to 610 Kč/GJ bez DPH pro odběratele využívající teplo jak pro topení, tak pro přípravu teplé vody.

„Hlavním zdrojem vytápění je kotelna na dřevní štěpku v ulici 1. máje o výkonu 3MW a špičkovým záložním zdrojem je plynová kotelna v ulici Luční o výkonu 9MW,“ uvádí Miroslav Rys, jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. Během roku vyrobí výtopna na biomasu 70-90 procent potřebné energie. Díky kombinaci dvou zdrojů je schopno tepelné hospodářství pokrýt celoročně potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bez letní odstávky a případně také nahradit potřebný výkon při poruše hlavního kotle. 

Na soustavu teplovodů je napojeno celé Sídliště Míru. Přes ulici Čelakovského a sídliště Karla Weisse vedou teplovody ulicí 1. máje až k ZŠ T. G. Masaryka a ulici Hřbitovní. Kromě bytových domů v této oblasti jsou vytápěny i administrativní budova v ulici Nad Stadionem "TKB", OD Tesco, ZŠ Smetanova a další menší objekty občanské vybavenosti.

Kromě již zmíněného rozšíření sítě teplovodů v lokalitě starého sídliště firma investovala v uplynulých letech zhruba 7 milionů korun do pořízení elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek pro kotel na biomasu nebo 11 miliónů do rekonstrukce teplovodů na sídlišti Karla Weisse a v ulicích SNP a Mírová. „Tepelné hospodářství používá primárně jako palivo dřevo a dřevní štěpku z místních lesů,“ dodává Miroslav Rys.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku