14.10.2019

Rada města na svém zasedání dne 14.10.2019 rozhodla zahájit zadávací řízení na akci „Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku, oprava hřbitovní zdi – stavební práce“.

Stavební opravy oplocení se nacházejí v místech stávajícího oplocení, které je již ve stavebně špatném technickém stavu. Oplocení - podezdívka a nosné sloupky budou imitovat stávající, výplň pak bude nového tvaru, který bude přizpůsoben již výplním nově instalovaným. Architektonické a výtvarné řešení bude respektovat požadavky města Vimperk a funkční požadavky, dále bude respektován okolní terén, zástavba a stávající zeleň.

Zakázka je plánována do dvou etap. V roce 2020 bude realizována východní část (přilehlá k ulici Boženy Němcové) a jižní část v roce 2021 (přilehlá k ulici Nad Stadionem).

Předpokládaný termín zahájení prací je v dubnu 2020. Začátkem listopadu by mohla být známa vítězná firma.

Za Radu města
Zdeněk Kuncl


Zápis z RM 14.10.2019 [PDF 88 kB]

O čem jedná rada města 191014
O čem jedná rada města 191014

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku